Olet täällä

Sianlihan vientimahdollisuudet Kiinaan laajenevat

Suomen ja Kiinan välinen kahdenvälinen sopimus sianlihan viennistä uusittiin Kiinan tullin varaministerin Hu Wein vierailun yhteydessä Helsingissä 18.9. Uusi sopimus on aikaisempaa laajempi, ja mahdollistaa muun muassa jäähdytetyn sianlihan sekä tähänastista monipuolisemmin eri ruhon osien viennin alkamisen Kiinaan, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa. Aikaisempi sianlihan vientisopimus koski yksinomaan pakastettua lihaa.

Tapaamisen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriön ja Kiinan tullin välille solmittiin myös yhteistyösopimus, joka edesauttaa säännöllisten neuvottelujen jatkumista maiden viranomaisten välillä. Lisäksi sovittiin Kiinan viranomaisten saapumisesta tarkastamaan suomalaisia siipikarjanlihalaitoksia. Tarkastus liittyy käynnissä olevaan siipikarjanlihan markkinoillepääsyprosessiin.

Aiemmin tänä vuonna Kiinan tulli on myöntänyt laitoskohtaisen hyväksynnän kahdelle äidinmaidonkorviketta valmistavalle laitokselle, usealle maitoalan laitokselle sekä neljälle suomalaiselle kala-alan laitokselle. Kalan vienti Kiinaan on käynnistynyt syyskuussa 2019.

"Kiinan markkina on erittäin tärkeä vientikohde Suomelle. Olen todella tyytyväinen vientimahdollisuuksien laajenemisesta. Vientiponnisteluita jatketaan ja siihen olemme varanneet ensi vuoden budjettiin rahaa", ministeri Leppä kiittelee.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä