Olet täällä

Ilmoitus vuoden 2019 eläinmääristä tulee tehdä viimeistään 17. helmikuuta

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassaan olleiden sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien määrät verkkoasiointipalvelu Vipussa. Ilmoitus tulee tehdä viimestään 17.2.2020. Eläinmääräilmoituksen voi verkkoasioinnin sijaan tehdä myös paperisella ilmoituslomakkeella 461. Lomakkeen voi tulostaa ruokavirasto.fi-sivustolta.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2019. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Eläinmääräilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista myös silloin, jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee tietyin edellytyksin myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista.

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä