Olet täällä

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus tarkoittaa harvennusmetsien ja uudistusalojen raivaamista ennen puunkorjuuta. Ennakkoraivaus parantaa näkyvyyttä metsässä ja helpottaa kasvatettavan puuston valintaa. Se myös lisää leimikon kaupallista arvoa.

Ennakkoraivauksen tavoitteena on:

  • parantaa leimikon kaupallista arvoa

  • helpottaa kasvatettavan puuston valintaa ja parantaa jäljelle jäävän puuston kasvuolosuhteita

  • lisätä ainespuukertymää ja parantaa sen laatua

  • parantaa korjuujälkeä ja hakkuun tuottavuutta

  • varmistaa ympäristöasioiden huomioonottaminen hakkuussa 

  • parantaa puunkorjuun olosuhteita

Uudistushakkuualoilla ennakkoraivaus korvaa hakkuun jälkeen tehtävän raivauksen. Se helpottaa sekä hakkuutähteiden keruuta energiapuuksi että metsänuudistamistöitä.

Ennakkoraivaus on edullisinta tehdä lumettomana aikana ja hyvissä ajoin, esimerkiksi jo vuosi ennen korjuuta. Myös varastoalueen alikasvos on syytä raivata.

 

 

Samankaltaista sisältöä