Olet täällä

Ohjeita hankintakauppaan

Metsänomistajan itse tekemät hakkuut eli hankintahakkuut kannattaa suunnata ensisijaisesti ensiharvennuksiin sekä erikoishakkuisiin, joissa korjuu on kallista tai jopa koneellisesti mahdotonta. Myös erityistä pienipiirteisyyttä edellyttävät hakkuut, kuten pihapiirin tai kulttuurikohteiden hakkuut ovat hyviä kohteita omatoimiselle puun myyjälle.

Pienten puuerien korjuu sopii niinikään hankintamyyjälle. Toteuttamalla hakkuun hankintana metsänomistaja saa työlleen hyvän korvauksen. Verotuksessa hakkuun ja metsänkuljetuksen arvosta 125 kuutiometrin osuus vuosittain on hakkaajalle verovapaata tuloa.

Sovittuja luovutusajankohtia tulee ehdottomasti pyrkiä noudattamaan.

Tuoreus on hankintapuullakin keskeinen vaatimus. Sulan maan aikana aika kaadosta tehtaalle on tukeille ja kuusikuidulle kaksi viikkoa, mänty- ja koivukuiduille kaksi kuukautta. Pakkaskautena puu säilyy vähän pidempään.

Ennen hakkuulle lähtöä kannattaa solmia hankintasopimus Metsä Groupin metsäasiantuntijan kanssa. Samalla käydään läpi puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset, sillä ne saattavat vaihdella ajankohdan ja alueen mukaan. Metsä Group hoitaa tarvittaessa myös metsänkäyttöilmoituksen tekemisen metsänomistajan puolesta.

Metsä Groupin asiantuntijoilta saat myös halutessasi neuvoja esimerkiksi hakkuutavan valinnan tai puutavaran varastopaikkojen suhteen.

Samankaltaista sisältöä