Olet täällä

Puun myyminen

Suomessa on kaksi vakiintunutta kauppatapaa puukaupassa: pystykauppa ja hankintakauppa.

Pystykauppa on metsänomistajalle vaivattomin puukauppamuoto. Siinä puunmyyjä luovuttaa metsän hakkuuoikeuden puunostajalle. Ostaja huolehtii puun korjuusta eli kaadosta ja kuljetuksesta metsänhakkuusopimuksessa sovitun mukaisesti. Pystykaupassa puusta maksettavaa hintaa kutsutaan kantohinnaksi (hinta kannolla).

Hankintakaupassa puunmyyjä huolehtii itse puun korjuusta. Hän valmistaa puutavaran ohjeiden mukaisesti ja toimittaa sen puutavara-autolla liikennöitävän tien varteen hankintasopimuksessa sovittuna aikana. Hankintakaupassa puun hinta määritetään hankintahintana. Se sisältää puun kantohinnan lisäksi korvauksen puunmyyjän omasta hakkuu- ja metsäkuljetustyöstä.

Puukauppaa suunnittelevan kannattaa ottaa yhteys paikalliseen puunostajaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Metsänomistajan on mahdollista pyytää ostajaa esimerkiksi metsäkäynnille, joka on veloitukseton eikä sido mihinkään. Metsäkäynnillä selvitetään, onko metsässä metsänhoidollista hakkuutarvetta, millä aikataululla kauppoja kannattaa tehdä ja paljonko metsänomistajalle kertyisi puunmyyntituloja.

Samankaltaista sisältöä