Olet täällä

Metsästä käyttäjälle

Metsä Groupin toiminta-ajatus lähtee koko puun jalostusketjun hallinnasta. Puun hankinta Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäseniltä on ketjun alkupää, tuotteiden markkinointi asiakkaille ketjun loppupää.

Kaiken perustana on suomalaisen puunjalostusteollisuuden kehittäminen siten, että suomalaisen metsänomistajan puulle olisi aina mahdollisimman hyvät markkinat. Tavoitteena on, että puulle saatava arvo kohoaisi ja se löytäisi tien loppukäyttäjälle tehokkaasti ja nopeasti. Perustehtävämme on omistajajäsentemme metsäomaisuuden arvon kasvattaminen. Metsä Group haluaa olla paras suomalaisen metsänomistajan taloudellista etua ajava kumppani.  

Samankaltaista sisältöä