Olet täällä

Milloin sähköinen allekirjoitus on pätevä ja milloin ei?

Digitalisaatio kehittää sähköisiä palveluja kiihtyvällä tahdilla, ja se näkyy esimerkiksi erilaisten sähköisten allekirjoituspalveluiden määrän lisääntymisenä. Lainsäädäntö ei kuitenkaan muutu samalla tahdilla, minkä takia erityisesti kiinteistö- ja huoneistokirjaamisen asioissa törmäämmekin ongelmatilanteisiin lainsäädännön ja digitaalisten ratkaisujen osalta.

Kiinteistö- ja huoneistokirjaamiseen liittyy olennaisena osana omaisuuden siirtyminen. Lait säätelevät tarkasti, miten omaisuus siirtyy uudelle omistajalle ja millaisen sopimuksen määrämuodon tulee olla. Sopimuksesta ei tule pätevää, jos sitä ei ole allekirjoitettu laissa säädettyä sähköisistä palvelua käyttäen.

On kuitenkin asiakirjoja, joita voidaan allekirjoittaa sähköisesti. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi yhteisöjen pöytäkirjat, joiden määrämuodosta ei ole nimenomaista määräystä laeissa. Tämän uutisen lopussa on lyhyesti lueteltu ne asiakirjat, joissa sähköinen allekirjoitus on mahdollista.

Mitä sähköiset allekirjoitukset ovat?

Sähköiset allekirjoitukset ovat luottamuspalvelutoimintoja, joita voi käyttää sähköisten asiointipalveluiden luotettavassa toteuttamisessa. Niistä säädetään Euroopan Unionin eIDAS-asetuksessa. eIDAS-asetusta alettiin soveltaa 1.7.2016. Asetuksen perusteella valvottuja luottamuspalveluita ovat sähköiset allekirjoitukset ja leimat, niihin liittyvät validointi- ja säilyttämispalvelut, sähköiset aikaleimat, sähköiset rekisteröidyt jakelupalvelut ja verkkosivustojen todentaminen.

Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus valvoo luottamuspalveluita ja myöntää niille hyväksytyn statuksen. Hyväksytyt luottamuspalvelut löytyvät kansallisista luotetuista luetteloista (trusted list), jotka ovat päteviä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset

Luettelo hyväksytyistä palveluntarjoajista Suomessa löytyy Traficomin sivulta. Tällä hetkellä Suomessa on vain yksi hyväksytty sähköisen allekirjoituksen väline, joka on Digi- ja väestötietoviraston organisaatiovarmenteet, kansalaisvarmenteet ja terveydenhuollon ammattivarmenteet. Käytännössä tämä tarkoittaa viranomaisten organisaatiokortteja sekä poliisin myöntämiä henkilökortteja.

Kiinteistökirjaamisen asioissa edellä mainitun lisäksi ainoa hyväksyttävä allekirjoituspalvelu on edelleen Kiinteistövaihdannan palvelu, joka lasketaan viranomaispalveluksi. Kiinteistövaihdannan palvelu perustuu lakiin.

Lyhyesti

Kauppakirja, kiinteistöä koskeva valtakirja tai kiinnityshakemus on siis allekirjoitettava omakätisesti paperisena tai laadittava ja allekirjoitettava Kiinteistövaihdannan palvelussa.

Perinnönjakoja, osituksia ja tai muita perheeseen ja perintöihin liittyviä sopimusasiakirjoja ei voi allekirjoittaa sähköisesti. Perinnönjako, ositus tai vastaava on siis allekirjoitettava paperisessa muodossa ja toimitettava alkuperäisenä Maanmittauslaitokseen.

Sähköisesti Digi- ja väestötietoviraston varmenteella voi allekirjoittaa muita kuin kiinteistön luovutusta koskevia tai perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä sopimuksia ja asiakirjoja. Tällaisia ovat esimerkiksi vuokrasopimukset, valtakirjat, testamentin hyväksymiset, pesäosuuden luovutukset, yhteisöjen ja viranhaltijoiden päätökset.

 

Lähde: Maanmittauslaitos

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä