Olet täällä

Komissio päätti pohjoisesta tuesta – jatkuu myös tulevina vuosina

Pohjoinen tuki perustuu Suomen EU-liittymissopimuksen artiklaan 142 ja siihen pohjautuviin komission päätöksiin. Sen tavoitteena on ylläpitää maataloustuotantoa Suomen pohjoisilla alueilla. Tukea maksetaan C-tukialueella Keski- ja Pohjois-Suomessa (Lappeenranta-Tampere-Pori -linjan pohjoispuolella) kotieläintaloudelle, kasvinviljelylle ja muille pienemmille tukikohteille. Pohjoisen tuen vuotuinen määrä on noin 300 miljoonaa euroa.

Pohjoisen tuen kuten muidenkin kansallisten tukien avulla voidaan täydentää maatalouden EU-tukijärjestelmiä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että komissio erikseen hyväksyy kansallisten tukien käytön EU:n yhteisen maatalouspolitiikan pelisääntöjen mukaisesti. Pohjoisen tuen järjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä ja EU-maatalouspolitiikassa tarkastellaan viiden vuoden välein tehtävien arviointiraporttien perusteella.

Komissio antaa jäsenmaille kansallisia tukia koskevat päätöksensä määräaikaisina, jotta tukien yhteensopivuutta EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja sen muutoksiin voidaan määräajoin arvioida. Aiempi komission päätös pohjoisesta tuesta on kattanut vuodet 2017-2021, ja Suomi toimitti normaaliin tapaan komissiolle syyskuussa 2021 virallisen esityksensä järjestelmän jatkosta.

Nyt annettu Euroopan komission tukipäätös vastaa sisällöltään Suomen esitystä. Se astuu voimaan 1. tammikuuta 2022 ja kattaa koko kuluvan EU-rahoituskauden lopun eli vuodet 2022-2027.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tyytyväinen uuteen komission pohjoisen tuen päätökseen osana EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kokonaisuutta tulevina vuosina:

”Nyt pitää varmistaa tulevan tukipolitiikan näkymä viljelijöille, jotka kamppailevat parhaillaan todella hankalan markkinatilanteen kanssa. Olemme saaneet juuri Suomen laajan CAP-suunnitelmaesityksen valmiiksi, ja vakaa pohjoisen tuen järjestelmä täydentää sitä erinomaisesti”, ministeri Leppä painottaa.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö (Tiedote kokonaisuudessaan täällä.)

Otsikko: 

Kommentit

Anonymous

Koko Suomessa pitäisi olla Pohjoinen tuki.

Samankaltaista sisältöä