Olet täällä

Tutustu säilörehuanalyysin uuteen tulkintaan, Pötsipuntariin

Eurofins Viljavuuspalvelu toimittaa Laajan säilörehupaketin (NIR) tulkinnan nurmisäilörehulle, apilapitoiselle säilörehulle ja maissisäilörehulle. Tätä tulkintaa on nyt uudistettu entistä käytännönläheisemmäksi.

Pötsipuntari- tulkinta kuvaa sitä, miten analysoitu rehu vaikuttaa märehtijän pötsissä. Nurmisäilörehujen osalta tulkinta-arvot on jaettu eri kategorioihin sen mukaan, onko rehun kuiva-ainepitoisuus alle vai yli 350 g/kg ka. Myös valkuaisen määrä ja laatu vaikuttavat tulkintaan. Maissisäilörehun osalta tulkinta on jaettu kahteen sarjaan, kuiva-ainepitoisuus yli ja alle 360 g/kg ka. Tulkinnassa otetaan kantaa säilörehun vaikutuksista ruokintaan, maidontuotantoon ja karjan terveyteen.  Kun rehuna on maissisäilörehu, kuuluu tulkintaan tärkkelyksen ohella myös ohitustärkkelyksen määrä prosentteina ja grammoina. Lisäksi tulkinta sisältää ohitustärkkelyksen määrän vähenemisennusteen säilöntäajan pidentyessä. Asiakkaalle annetaan myös vinkkejä ruokinnan korjaamiseen sekä rehuntekoon, mikäli siihen on tarvetta. Tulkinnassa esitetään tutkittavan rehun lisäksi edellisen rehuerän tulos kuvaajassa.

Kuva 1. Pötsipuntari- rehutulkinta nurmisäilörehulle.

Nelikenttäkuvaajan lisäksi toimitetaan taulukko rehun oletetuista ongelmista sekä toimenpide-ehdotuksia.

Säilyvyystulkinta sisältää rehun analyysitulosten perusteella lasketut N-indeksin, S-indeksin, säilyvyysindeksin ja jälkikäymisherkkyyden.  Analyysituloksen lisäksi esitetään tavoitearvot säilörehulle. Säilyvyystulkinta on saatavilla nurmi- ja apilapitoiselle säilörehulle.

Uudistettu tulkinta on ollut käytössä elokuusta 2017 alkaen kaikille laajan säilörehupaketin tilanneille rehuasiakkaillemme.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä