Olet täällä

Mehiläistarhaajien tuen haku alkoi eilen

Mehiläistalouden kansallisen pesäkohtaisen tuen haku alkoi eilen, Maaseutuvirasto (Mavi) tiedottaa.

Tukea haetaan lomakkeella 204, joka on saatavilla Mavin verkkosivustolta. Hakemus palautetaan Manner-Suomen alueella Pohjois-Savon ELY-keskukseen ja Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon.

Tuki maksetaan lokakuussa 2018. Maksettavan tuen määrä on 17 euroa mehiläisyhteiskuntaa kohti.

Muista kevään hoitotoimenpiteet ja COLOSS-kysely

Kevään edetessä ruoan kulutus mehiläispesissä kasvaa selvästi. Suomen Mehiläishoitajain Liitto (SML) kehottaakin seuraamaan pesien ruokavarojen riittävyyttä. Myös sikiöinti on tarkistettava heti kun mahdollista, ja on yhdistettävä emottomat pesät ja kuhnurimunijapesät emollisiin pesiin.

Lisäksi keväisin on korjattava kuolleet pesät pois tarhoilta ja laskettava heikentyneet ja emottomat pesät. Kirjaa havaintoja esimerkiksi ulosteista pesissä sekä pesien mahdolliset kuolinsyyt.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on havaittu viimeisten kymmenen vuoden aikana hyvin suuria mehiläispesien talvitappioita. Vuonna 2008 aloitettu COLOSS-verkoston (Prevention of honey bee COlony LOSSes) toiminta pyrkii vähentämään talvitappioita keräämällä tietoa niiden määrästä ja syistä.

SML on avannut mehiläishoitajille tarkoitetun COLOSS-talvitappiokyselyn. SML toivoo kaikkien tarhaajien pesämäärästä ja pesien selviytymisestä riippumatta vastaamaan kyselyyn, jotta saadaan mahdollisimman kattavaa tietoa menneen talven pesätappioista ja niiden syistä.

Kyselyn viimeinen vastauspäivä on 15. kesäkuuta.

 

Lähde: Suomen Mehiläishoitajain Liitto ja Maaseutuvirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä