Olet täällä

Hyödynnä loput kotoiset rehuerät tarkoin

Nyt keskitalvella tiloilla on vielä varsin paljon syöttämättömiä rehueriä, joiden laatua ei ole selvitetty. Mikäli teknisesti on mahdollista, kannattaa loput nurmirehut analysoida samanaikaisesti, jolloin tulosten perusteella voidaan laatia syöttöjärjestys.

Viime kesän kuivien olosuhteiden takia osa säilörehuista jouduttiin korjaamaan normaalia kuivempana – ja kortisempana. Tällainen rehu on vaikeampaa saada ilmatiiviiksi, mistä seuraa virhekäymisen riski säilörehussa.

Toinen mahdollinen ongelma on kasvava jälkikäymisriski, jolloin rehu lämpenee voimakkaasti siilon / auman avaamisen jälkeen. Lämpeneminen aiheuttaa mm. rehun valkuaisaineiden hajoamista ammoniakkitypeksi, mikä tarkoittaa sitä, että rehun arvokkaita valkuaisaineita menetetään. Ylimääräinen ammoniakki myös rasittaa naudan elimistöä. 

Rehuerät, joissa on ongelmia käymislaadun kanssa, tulee syöttää talven aikana. Käymisongelmat pahenevat ulkolämpötilojen nousun myötä. Lisäksi kuivahko rehu on talvella mukavampi syötössä, sillä jäätymisongelmat ovat vähäisempiä kuin märemmillä rehuilla.

Ruokinnan muutokset vaiheittain

Naudan pötsimikrobien takia ruokinnan muutokset tulee tehdä vaiheittain, että mikrobit ennättävät tottua uusiin rehuihin. Mikrobiston lajikoostumus elää hajotettavan rehun mukaan, joten mitä radikaalimpi ruokinnan muutos on, sitä kauemmin mikrobistolla menee aikaa sopeutua tilanteeseen. Siirtoruokintaa tulee toteuttaa kahden viikon ajan.

Mikäli ruokinnan muutokset tehdään liian äkkiä, reagoivat lypsylehmät tähän maitomäärän vähenemisellä ja kasvavat naudat kasvun hidastumisella. Mikäli tilalla on paljon pieniä, keskenään hyvinkin erilaisia rehueriä, kannattaa miettiä voidaanko määrätyt rehuerät kohdentaa vain jollekin eläinryhmälle, jolloin vältytään koko karjan jatkuvalta siirtoruokinnalta.

Säilörehun laatu selvitykseen Eurofins säilörehupaketin avulla

Eurofins Viljavuuspalvelun säilörehupakettien avulla voidaan selvittää säilörehun laatu. Säilörehupaketti antaa perustiedot, mutta Laajaan säilörehupakettiin kuuluu useita täydentäviä analyysejä, jotka antavat lisäselvyyttä pohdittaessa eri rehuerien lämpenemisriskiä ja syöttöjärjestystä.

Laajassa paketissa saadaan mm. ammoniakkitypen osuus raakavalkuaisesta, liukoisen raakavalkuaisen osuus (liiallinen määrä heikentää pötsimikrobien toimintaa), säilyvyysindeksi, jälkikäymisherkkyys sekä tulkintaosio Pötsipuntari, joka tulostuu nurmisäilörehulle, apilapitoiselle säilörehulle ja maissisäilörehulle.

Pötsipuntari arvioi pötsivalkuaisen määrän ja rehun sulavuuden perusteella karjan ruokinnallista tilannetta sekä antaa ohjeita ruokinnan korjaamiseksi sekä rehuntekoa varten.

 

Tutustu Eurofinsin märehtijöiden rehuanalyyseihin lisää täältä.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä