Olet täällä

Nyt on aika ottaa lantanäyte!

Eurofins Viljavuuspalvelun lantatilastot osoittavat, että keskimääräiset lannan kokonaistypen, fosforin ja kaliumin määrät ovat laskeneet hieman kaikilla eläimillä paitsi turkiseläimillä. Myös hivenravinteiden osalta laskua on tapahtunut mm. magnesiumin, boorin, kuparin ja sinkin osalta. Ainut keino selvittää tilan todellinen lannan ravinnesisältö on teetättää kattava lanta-analyysi mahdollisimman usein!

Kotieläintilojen nitraattiasetuksen mukaan tilan lanta on analysoitava vähintään viiden vuoden välein, eli nyt on uusittava keväällä 2016 otetut näytteet. Paras aika lantanäytteenotolle on juuri ennen lannan levitystä. Tarvittava näytemäärä lanta-analyysiin on 1 litra. Näyte kannattaa lähettää lanta-analyysipullossa, joka on sopiva lietelanta- ja virtsanäytteille. Kuivikelanta voidaan ottaa myös puhtaaseen muovipussiin. Näytetarvikkeita on saatavilla mm. maatalouskaupoissa, maaseututoimistoissa ja neuvojilla.

Eurofins Viljavuuspalvelun valikoimissa on kaksi lanta-asetukset täyttävää vaihtoehtoa: ’Laaja lanta-analyysi’ ja ’Lanta-analyysi’. Suppeampi paketti sisältää pakollisten nitraattiasetuksen mukaisten määritysten (kokonaistyppi, liukoinen typpi ja fosfori) lisäksi kaliumanalyysin. Laajemmassa paketissa on näiden lisäksi määritykset kalsiumista, magnesiumista, natriumista, kuparista, mangaanista, sinkistä sekä boorista. Selvittämällä hivenravinteiden määrät lannassa voidaan parhaiten optimoida ostolannoitteiden hiventäydennykset sekä edelleen saada säästöjä kivennäisrehujen käytössä.

Normaali toimitusaika lanta-analyysille on kolme viikkoa, mutta maksamalla kiirelisän tulokset voi saada kahdessa viikossa. Tulokset toimitaan aina ensimmäisenä asiakkaan sähköpostiin, jos osoite on tiedossa. Lanta-analyysin voit tilata lisäksi myös lannankäyttösuosituksen Eurofins Viljavuuspalvelulta.

Olethan ajoissa näytteenoton kanssa, jotta voit hyödyntää lantaa tulosten pohjalta!
Nettisivuillamme lisää tietoja lanta-analyyseista, näytteenotto-ohjeet sekä saatteet.

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä