Olet täällä

Ilmanvaihdon kunnostaminen

 Jokaisella henkäyksellä eläin tuottaa kasvattamoon lisää kosteutta ja hiilidioksidia, jolloin ilman laatu huononee. Jos pilaantunutta ilmaa ei viedä pois ja puhdasta tuoda tilalle alkavat eläimet voida huonosti ja taudinaiheuttajat paksusti. Tämän vuoksi nautakasvattamossa tarvitaan kunnollinen ilmanvaihto.

Jotta ilmanvaihto toimisi kunnolla ja olosuhteet pysyisivät hallinnassa säästä riippumatta, täytyy lämpöeristetyssä tuotantorakennuksessa olla aina lämmitysmahdollisuus. Tällöin kylmälläkin ilmalla voidaan ilmanvaihto pitää riittävän tehokkaana, jolloin kosteus- ja kaasupitoisuudet pysyvät hallinnassa. Kasvattamon lämpötilan ylläpitämiseksi tehdyllä ilmanvaihdon sulkemisella tai vähentämisellä heikennetään huomattavasti kasvattamon ilman laatua ja parannetaan taudinaiheuttajien olosuhteita. Kasvattamon sisäilman suhteellinen kosteus voi olla enintään 80 %. Mieluummin kosteuden tulee jäädä reilusti alle 80 %:in.

Lämmin ilma sitoo enemmän kosteutta kuin kylmä. Kun ilmaa lämmitetään, jokainen kasvattamosta ulos viety ilmakuutio vie mukanaan enemmän haitallista kosteutta kuin kylmempi ilma. Jos kasvattamon lämpötila laskee alas, ilman suhteellinen kosteus nousee nopeasti liian suureksi ja kosteus alkaa tiivistyä rakenteisiin.

Eläimet tarvitsevat raikasta ilmaa hengitettäväkseen. Kasvattamon korvausilma-aukkojen määrä ja kokonaispinta-ala jää usein liian pieneksi. Korvausilma johdetaan eläintilaan esimerkiksi korvausilmaluukkujen tai itkupintojen kautta.

Itkupinnat ovat yksinkertaisia ja toimivia vaihtoehtoja, joiden avulla kasvattamon kosteutta voidaan vähentää ja korvausilma saadaan sekoittumaan sisäilmaan tasaisesti.

Kovilla pakkasilla kasvattamoa täytyy lämmittää, jotta ilmanvaihto ja itkupinnat toimivat oikein. Tällöin kasvattamo pysyy kuivana ja puhtaana entistä helpommin. Kesähelteiden varalta kasvattamoon kannattaa tehdä muutamia avattavia ikkunoita, joiden kautta korvausilman saantia voidaan tarvittaessa parantaa.

Poistopuhaltimet kannattaa luonnollisesti sijoittaa lähelle katon korkeinta kohtaa. Lisäksi poistoilmaa voidaan imeä pois lietekuilujen kautta. Tällöin kuiluista ei nouse haitallisia kaasuja eläinten hengitettäväksi. Ilmanvaihdon toiminnan kannalta kasvattamon keskimääräisen sisäkorkeuden on syytä olla vähintään 3 m. Kun ilmatilaa on riittävästi, haitallisten aineiden pitoisuudet sisäilmassa ja veto pysyvät paremmin hallinnassa.

 

Samankaltaista sisältöä