Olet täällä

Kolmivaihekasvatus

Kolmivaihekasvatus on yksi keino tehostaa ja rationalisoida suomalaista naudanlihan tuotantoketjua. Kolmivaihekasvatus sisältää:

  • alkukasvatuksen
  • välikasvatuksen
  • loppukasvatuksen

Kussakin vaiheessa hyödynnetään vasikan kasvutaipumus mahdollisimman hyvin järjestämällä sille optimaalinen ruokinta ja kasvatus ryhmässä, jota siirretään yhtenä kokonaisuutena eri osastoihin. Toteutustapa vaihtelee hieman eri teurastamoiden välillä.

Eri kasvatusvaiheiden ominaispiirteitä
Kolmivaihekasvatuksen toteutus vaihtelee hieman teurastamoittain.

  Maitotilat Välikasvatus Loppukasvatus
Ikä 1-2 viikon ikään 5-6 kuukauden ikään 15-18 kuukauden ikään
Ruokinta ternimaito/maitojuotto Automaattijuotto, ykkösrehu. Tavoitteena hyvä päiväkasvu (800-1000 g/pv) Voimakas ruokinta, väkirehu ja/tai seosrehu.
Päiväkasvutavoite 1300g/pv
Karsina Yksilökarsina Ryhmäkarsina Ryhmäkarsinat
Täyttö ei Osaston kertatäyttö Osastoittainen kertatäyttö
Osaaminen Keskittyminen maidontuotantoon
/lehmien ruokintaan
Pienten vasikoiden hoito ja ruokinta ml. juotto, ennakoiva terveydenhuolto, nupoutus, hygienian ylläpitäminen (desinfiointi täyttöjen välillä), vasikoiden hyvinvointiasiat Lihanaudan kasvatus
Edut Työn säästö juottotyön vähentyessä, tiloja vapautuu hiehojen kasvatukseen Juottotyö voidaan yksikkökoon suurentuessa automatisoida. vasta-ainepitoisuus on vielä korkea. Työn rationalisointi mahdollisuus yksikkökoon suurentuessa.
Ei juottotyötä.
Ei alkukasvatusvaiheen erikoisrehuja.
Tasaisempi ja parempi vasikan laatu, suuremmat ryhmät.

 

Samankaltaista sisältöä