Olet täällä

Miten lisätilaa loppukasvattamoon?

Usein edullisin vaihtoehto on tehdä peruskorjaus olemassa olevien rakennusten sisällä. Monissa nykyisissä kasvattamoissa karsinoiden syvyys on 3 metriä ja ruokintapöydän leveys 3 - 4 metriä. Tällöin huomattava osa kasvattamon hyötytilasta on ruokintapöytää ja siirtokäytävää.

Eläintilaa voidaan kasvattaa:

  • kaventamalla ruokintapöytä
  • siirtämällä ruokintapaikkaa

Eläintilan kasvattaminen kaventamalla ruokintapöytä noin metrin levyiseksi mattoruokintapöydäksi, jolloin eläintilaa saadaan lisää noin 1-1,5 metriä/puoli. Yksinkertaisimmillaan tämä onnistuu siirtämällä ruokintaeste/etuaita ruokintapöydän puolelle. Karsinan sisään jäävä kiinteä tila (osa vanhaa ruokintapöytää) voidaan jättää sorkkavalliksi aina 1,5 metriin asti, jolloin kuiluja ei tarvitse leventää.

Toinen vaihtoehto on siirtää ruokinta karsinoiden takana oleville siirtokäytäville, jolloin entiselle ruokintapöydälle jätetään vain kapea siirtokäytävä. Tällöin suurin osa vanhasta ruokintapöydästä saadaan eläintilaksi. Karsinaan jäävää kiinteäpohjaista aluetta muokataan niin että muodostuu vinopohjainen makuualue. Kapeille ruokintapöydille rehu saadaan edelleen kätevästi mattoruokkijan avulla

Samankaltaista sisältöä