Olet täällä

Juomalaitteet

Peruskorjauksen yhteydessä nautojen vedensaanti on tarkistettava. Juomalaitteita valittaessa kannattaa muistaa, että naudan veden tarve ja janon tyydyttämiseen tarvittava vesimäärä ovat kaksi eri asiaa.

Nauta on laiska juomaan. Jos se ei saa vettä riittävän nopeasti juomalaitteesta, se juo vain tyydyttääkseen pahimman janonsa -kasvun vaatima veden tarve on huomattavasti suurempi.

Lihanaudoilla vedentarve on noin 10 - 15 % elopainosta eli noin 22 - 66 litraa rehun laadusta ja ympäristöstä riippuen. Juomaveden lämpötilan tulisi olla yli kymmenen astetta. Muilla kuin lypsylehmillä on oltava jokaista alkavaa 20 nautaa kohden vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite. Yli 10 naudan ryhmää kohden juoma-astioita tai juottolaitteita on kuitenkin oltava vähintään kaksi.

Naudan kannalta paras vaihtoehto on juoma-allas, josta se saa nopeasti juotua tarvitsemansa määrän vettä. Myös juomakupeista löytyy hyviä toimivia malleja. Nipoista tulevan veden määrä on usein liian pieni tarpeeseen nähden, ne vuotavat ja juoma-asento on epäluonnollinen.

Juomapaikkojen vähimmäismäärä eläinsuojeluasetusten mukaan:

Lypsylehmät

ryhmän koko
Juomapaikkoja

kpl
Muut naudat

ryhmän koko
Juomapaikkoja

kpl
1-10 1 1-10 1
11-20 2 11-20 2
21-30 3 21-40 2
31-40 4 41-60 3

 

 

Samankaltaista sisältöä