Olet täällä

Loppukasvattamon karsinarakenteet

Suurille yli 330 kg teuraspainoille tarvitaan erittäin jykevät rakenteet. Karsinoiden väliaidat tehdään yleensä joko raudasta tai betonista. Molemmilla on omat hyvät puolensa -betoniaidoilla saadaan aikaan osittainen osastointi, metallisia aitoja taas on helppo siirtää. Karsina-aitoja tehtäessä ainevahvuudet valitaan siten, että ne varmasti riittävät! Niskapuomi kannattaa sijoittaa etuaidan etupuolelle, jolloin eläimet ulottuvat syömään paremmin.
 

Juomalaitteet

Samankaltaista sisältöä