Olet täällä

Käsittelytilat

Peruskorjauksen yhteydessä korjataan tai rakennettaan aikaisemmin vähälle huomiolle jääneet käsittely- ja lastaustilat. Hygienian kannalta on suotavaa, etteivät eläimet ylitä ruokintapöytää tai kulje sitä pitkin. Mikäli tämä on välttämätöntä, on ruokintapöytä pestävä eläinten kuljettamisen jälkeen.

Peruskorjauksessa jokaiseen karsinaan on mahdollista tehdä ulko-ovi. Karsinakohtainen tai kahden karsinan yhteinen ulko-ovi voidaan rakentaa karsinoiden ulottuessa ulkoseinään asti. Tällöin kasvattamon ulkopuolelle rakennetaan esimerkiksi puusta siirtokäytävä, jonka päähän tehdään lastauslaituri. Rakennettaessa kannattaa suosia kaarevia käytäviä, koska eläin ei osaa pelätä mutkan takana olevaa ja eläinten siirto ja käsittely helpottuu.

Esimerkiksi lastauslaituri voi olla nousevalla käytävällä heti mutkan takana, jolloin eläinten siirto teurasautoon on vaivatonta. Ryhmäkokojen kasvaessa lastaustilojen merkitys korostuu entisestään. Näin vältetään sekä eläinten että ihmisten loukkaantumisia.

Samankaltaista sisältöä