Olet täällä

Ruhon laatuun vaikuttaminen

Ruokinnalla voidaan vaikuttaa kasvun ohella myös ruhon laatuun. Päiväkasvun ja ruhon laadun välillä on voimakas yhteys. Nopea kasvu edistää myös lihan laatua. Eläinten teuraspainon nousu parantaa lihakkuusluokitusta, mikä parantaa lihasta saatavaa kilohintaa.

Energian saanti
Energian saannin rajoittaminen alentaa kasvua, erityisesti rasvakudosten ja -varastojen kehittymistä. Myöhään kehittyvillä roduilla energian saannin rajoittaminen vähentää valkuaisen pidättymistä (kasvua) enemmän kuin aikaisin kehittyvillä roduilla. Helposti rasvoittuvilla roduilla rasvan kertyminen hidastuu, kun energian saantia rajoitetaan.

Rasvoittumisessa on rotukohtaisia ja sukupuolieroja. Pienet liharodut (Aberdeen Angus, Hereford) rasvoittuvat herkemmin kuin isot liharodut, simmental, limousine, charolais.
Teuraskypsyyden saavuttamisen jälkeen teuraspainon nousu lisää ruhon rasvaisuutta. Hiehot ovat sonneja herkempiä rasvoittumaan.

Väkirehun määrä
Väkirehun nosto parantaa ruhojen lihakkuutta ja lisää hieman niiden rasvaisuutta. Voimakas väkirehuruokinta on lisännyt lihan marmoroitumista, eli rasvan kertymistä lihaksen sisään.

Yhden lisäväkirehukuiva-ainekilon antaminen lisää ruhon rasvaisuutta teurastettaessa 0,12 pistettä (asteikko 1-5) kotimaisten ja pohjoismaisten kokeiden perusteella.

Mitä enemmän eläin syö kuiva-ainetta, sitä enemmän lisäväkirehun antaminen parantaa lihakkuutta.

Monipuolinen rehu eduksi
Väkirehun monipuolistaminen vähentää rasvoittumisen riskiä. Ruho rasvoittuu herkästi voimakkaalla väkirehuruokinnalla, jos käytettävä väkirehu on valkuaistasoltaan alhainen ja koostumukseltaan yksipuolinen, esim. ohra ja rypsi -seos.
3 päivää ennen teurastusta annettu melassileikelisä vähensi tervalihan esiintymistä 60-70 %:sta jopa yhteen prosenttiin (Rinne 1996). Väkirehuvaltaisella ruokinnalla veren glykogeenitaso nousi nopeammin stressin jälkeen kuin karkearehuvaltaisella ruokinnalla olleilla eläimillä.

Hyvälaatuista valkuaista
Valkuaislisä parantaa kasvua, mutta sillä on ollut pienempi vaikutus lihan laatuun. Valkuaislisän on todettu loppukasvatuskaudella vähentävän liharotuisten eläinten rasvoittumista. Nykyisten suositusten mukaan lisävalkuaisen käyttö ei ole aina tarpeellista lihanautojen loppukasvatuksessa, jos säilörehun sulavuus on riittävän hyvää (yli 670 g/kgka), valkuaistaso hyvä ja rehu hyvin säilynyttä.

 

Samankaltaista sisältöä