Olet täällä

Metsänomistajien kantorahatulot putoavat tänä vuonna viidenneksen

Puun käytön näkökulmasta tämä vuosi on ollut vaikea, sillä käyttö vähenee selvästi tänä vuonna, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Alkuvuonna puun käyttöä vähensivät työtaistelut, sen jälkeen pandemia supisti metsäteollisuuden tuotantoa ja puun tarvetta. Tuotantokapasiteettia on myös leikattu, mikä vaikuttaa käyttöön pysyvämmin.

Koko teollisuuden puunkäyttö väheneekin tänä vuonna lähes kymmenen prosenttia viime vuodesta. Tuontipuun osuus metsäteollisuuden puunkäytöstä puolestaan lisääntyy vajaalla kymmenyksellä. Tuonti keskittyy edelleen koivukuituun ja hakkeeseen.

Yksityismetsien hakkuut pienenevät lähes neljänneksen

Hakkuut Suomessa laskevat tänä vuonna kaikkiaan noin 12 prosenttia. Eniten laskevat hakkuut yksityismetsistä, lähes neljänneksen. Yhtiöiden ja metsähallituksen kohdalla lasku on viitisen prosenttia. Suurin pudotus on koivutukkien ja -kuidun korjuussa.

Ensi vuonna kysyntä elpyy, mikä nostaa tuotantoa ja kotimaisen puun kysyntää. Markkinahakkuut lisääntyvätkin noin kuudella prosentilla. 

Puukauppa vaimeni alkuvuonna rajusti

Tämän vuoden alkukuukausina puukauppa lähes romahti lakkojen vaikutuksesta. Mäntytukin markkinat ovat olleet selvästi hiljaisimmat. Myös kuitumarkkinoilla erityisesti mäntykuidun kaupat ovat vähentyneet. Kaikkiaan tämän vuoden pystykauppamäärien kokonaislasku on yhdeksän prosenttia viime vuoteen verrattuna. Elokuuhun mennessä tukkipuun pystykauppa on jo vilkastunut ja on enää vajaan viidenneksen viime vuotta jäljessä.

”Hankintakaupoissa ei vastaavaa pientä elpymistä enää tämän vuoden kuluessa ole näkyvissä, vaan puukauppamäärä jää reilun viidenneksen viime vuotta pienemmäksi. Kaupat kohdistuvat tänä ja ensi vuonna aiempaa enemmän tukkivaltaisiin leimikoihin”, Pellervon taloustutkimus PTT tutkimusjohtaja Paula Horne kertoo.

Puun hinnat laskevat

Vuoden 2020 tammi-elokuussa havutukkien keskihinnat ovat laskeneet edelleen viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, mäntytukilla kuusta jyrkemmin. Myös mäntykuidun hinta on laskenut suhteessa enemmän kuin kuusikuidun. Tosin kuitupuun hinnanmuutokset ovat olleet maltillisempia kuin tukilla.

Tukkien vuotuinen keskihinta pystykaupoissa laskee tänä vuonna yli kaksi prosenttia viime vuoteen verrattuna. Mäntytukin hintalasku on jyrkin, yli neljä prosenttia, ja koivutukin loivin. Tukin laskusuuntaisen hintakehityksen aiheuttaa sahatavaran vientihintojen lasku sekä viennin painottuminen halvemman tavaran maihin.

Ensi vuonna havutukkien vuotuiset keskihinnat nousevat maltillisesti tämän vuoden keskihinnasta, jos alkuvuoden korjuuolosuhteet ovat normaalit ja sahatavaran hinta nousee vastaavasti.

Kuitupuiden vuotuiset keskihinnat laskevat lievästi tänä vuonna ja kääntyvät lievään nousuun ensi vuonna. 

Metsänomistajien kantorahatulot putoavat

Yksityismetsien kantorahatuloja markkinoilla tapahtuvat muutokset laskevat selvästi. Tulojen huippuvuosi koettiin 2018, ja jo viime vuonna tulot laskivat hakkuu- ja kauppamäärien vähenemisen ja puun hinnanlaskun takia.

Tänä vuonna bruttokantorahatulot laskevat edelleen, kun hakkuut ja puukauppa hiljenevät. Pudotusta kertyy noin 19 prosenttia eli tulot vähenevät noin 1,6 miljardiin euroon. Ensi vuonna nähdään sen sijaan taas selvä kasvu, kun puunhinnat nousevat ja hakkuut lähtevät kasvuun.

 

Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä