Olet täällä

Kuljetus

Metsäkuljetus

Hakkuukoneen tai metsurin katkomat ja kasaamat puutavaralajit kuljetetaan kaukokuljetusreitin varteen metsätraktorilla. Puutavaralajit lajitellaan ja varastoidaan kaukokuljetusta ja mahdollista tienvarsimittaa varten sopiviin pinoihin. Metsäkoneen kuljettaja erottelee ne vajaalaatuiset pölkyt, jotka monitoimikoneen kuljettajalta tai metsurilta ovat jääneet huomaamatta.

Puu lähtee toimituskohteeseen

Kun ostetut puut on korjattu ja kuljetettu kaukokuljetusreitin varteen, puut kuljetetaan toimituskohteeseen. Kuljetusesimies tekee ko. puutavarasta kuljetusmääräyksen puutavara-autolle. Kuljetusmääräyksessä ilmoitetaan myös mm. kuljetusyrittäjä, kaupan sopimusnumero, kuljetettava puutavaralaji, sen määrä ja toimituskohde. Autoon siirretään kuljetusmääräyksen mukana tieto varastopaikkojen sijainnista paikkatietojärjestelmässä. Metsäliiton autot ovat satelliittinavigoinnissa, joten mikä tahansa Metsäliiton auto pystyy hakemaan kuorman ennalta kuljettajalle tuntemattomasta paikasta.

Nippukaavio

Kuljetusmääräyksen perusteella yrittäjä lastaa puut ja kuljettaa ne toimituskohteeseen. Samaan kuormaan voidaan lastata useamman sopimuksen puuta. Kuormasta tehdään nippukaavio. Siihen yrittäjä merkitsee, mihin kohtaan nuppia ja perävaunua on lastattu tietyn sopimuksen puuta. Kuormassa puut erotellaan esim. kuormaliinoilla.

Juna- ja autopuun vastaanotto tuotantolaitoksella

Puista tehdään vastaanotettaessa ns. vastaanottotodistus, josta näkyvät mm. kaupan sopimusnumero, vastaanotettu puulaji ja sen määrä. Tiedot talletetaan Metsäliiton tietojärjestelmään tai todistus toimitetaan kuljetusmääräyksen tehneelle Metsäliiton toimihenkilölle.

Aluskuljetus ja uitto

Vastaavat periaatteet toimivat myös aluskuljetuksessa ja uitossa. Alus on periaatteessa pieni tehdasvarasto. Uitossa nippua seuraa aina nippulappu, josta käy selville mm. kaupan sopimusnumero.

Kuljetus eri kuljetusvälineillä

Autolla puusta kuljetetaan n. 75 - 80 % ja junalla 20 - 25 %. Aluksen ja uiton osuus on noin 1 - 3 % kuljetuksista.

Samankaltaista sisältöä