Olet täällä

Metsänlannoitus kiinnostaa metsänomistajia

Metsänomistaja-viikon päätapahtumana MHY Siikalakeuden alueella järjestettiin metsänparannustapahtuma – ja retkeily tiistaina Kestilässä.

Metsänlannoituksen koordinaattori Samuli Kallio tiimeineen Siikalakeuden metsänhoitoyhdistyksestä oli järjestänyt erinomaiset retkeilykohteet, joissa metsänomistajat pääsivät tutustumaan erilaisiin hakkuunäytöksiin, suomaiden tuhkalannoitukseen helikopterilla sekä kangasmetsien kasvatuslannoitukseen maayksiköllä.

Yhteistyökumppaneina metsänhoitoyhdistyksellä olivat Yara Suomi Oy , FA Forest Oy, K-Maatalous V-P Tolonen Oy, metsäkoneurakoitsijat Veljekset Knuuttila ja T:mi Leinonen Sauli.
 

Metsien ravinnetaloutta kuntoon maasta ja ilmasta

Suomaille fosforia, kaliumia ja hiveniä

Suomaiden tuhkalannoituskohteella esiteltiin Ecolan tuhkalannoitteiden levitystä helikopterilla. Levitys ilmasta käsin on tarkkaa, nopeaa ja tehokasta toimintaa. Ojitettujen suometsien turpeessa piilee mahtava kasvuvoima. Turpeessa on puiden kasvulle tärkeää typpeä (N) usein runsaasti. Kasvu on kuitenkin usein kituliasta muiden pääravinteiden ja hivenravinteiden puutosten sekä happaman kasvualustan vuoksi. Lannoitus tuhkalannoitteella vapauttaa turvemaan kasvuvoimaa. Se korjaa fosforin (P) ja kaliumin (K) sekä hivenravinteiden puutoksia. Tuhkalannoitteen ravinteiden hidasliukoisuus ja sen sisältämän kalsiumin (Ca) kalkitusvaikutus saavat puiden kasvun jatkumaan kymmeniä vuosia hyvänä.,  kertoi myyntipäällikkö Heikki Suvanto Fa Forest Oy:stä.
 

Kangasmaille typpeä, fosforia ja booria

Tiimiesimies Erkki Rytilahti Siikalakeuden metsänhoitoyhdistyksestä kertomassa metsänlannoituskohteesta retkeläisille.Kasvatuslannoituskohteella tiimiesimies Erkki Rytilahti kertoi kasvatuslannoituksella saatavan 2-4 m3:n vuotuinen lisäkasvu, josta suurin osa tukkia. Lannoituskohteena oli kuivahkokangas, jossa harvennushakkuu oli tehty v. 2011. Puustoa on noin 110 m3/ha ja puuston ikä noin 50 v.  ”Kangasmailla on yleensä puutetta typestä, mutta tällä kohteella on myös fosforin puutetta havaittavissa. Fosforin puutteesta kertoo se, että neulaskerrat ovat puissa vähentyneet. Jäljellä on vain viimeisin neulaskerta”, hän totesi retkeläisille. Jotta metsä kasvaa hyvin, on elävän latvuksen oltava männyllä vähintään 40 % ja kuusella 60 %. Kohteeseen levitettiin näytöksessä  Metsän NP 1:stä 500 kg /ha.
 

Metsänlannoitus on kannattavaa

Metsälannoitteet siirtyvät tehokkaasti K-Maatalouden kuljetuksesta Veljekset Knuuttilan levitysyksikköön.Metsänlannoituksen avulla saadaan puun tuotantoa lisättyä tehokkaasti, kertoi puolestaan myyntipäällikkö Petri Kortejärvi Yara Suomi Oy:stä. Metsänlannoitus on tuottavin metsätalouden investointi. Jo yhdellä lannoituskerralla voi saada metsästä lisätuloja useita satoja euroja hehtaarilta. Lannoituksella kasvatetaan laatupuuta ja lannoitus aikaistaa hakkuutuloja lisäämällä kasvua ja nopeuttamalla puuston järeytymistä tukkipuuksi.

Kannattavuutta kuvaa yksinkertaisesti vanha totuus metsänlannoituksesta ” euro metsään, kolme takaisin”. Hyvillä kohteilla tähän päästään, jatkoi asiakkuuspäällikkö Ilkka Mustonen  Yaralta. Lisäksi lannoitetut metsät ovat paikkakunnan parhaita mustikka, puolukka ja sienipaikkoja hän jatkoi lannoituksen hyötyjä metsänomistajille.
 

Booria kätevästi reppuruiskulla

Kohteella esiteltiin myös YaraVita Bortracin levitystä sumuruiskun avulla. Boorin puutteessa puun latvan kasvupiste kuolee, latva haaroittuu tai kuivuu. Silloin puustolle pitää antaa booria. Pienissä boorinpuutoskohteissa boorilannoitus voidaan tehdä reppuruiskun avulla.  Viisi litraa YaraVita Bortracia ja 15-20 litraa vettä reppuruiskuun ja kolme repullista tasaisesti levitettynä hehtaarille on riittävä määrä, kertoi Kortejärvi esitellessään sumuruiskun avulla tehtävää boorilannoitusta.

Metsälannoitekoordinaattori Samuli Kallio Siikalakeuden metsänhoitoyhdistyksestä kertoi päivän päätteeksi yhdistyksen toiminnasta ja palveluista.Tilaisuuden kahvi- ja ruokailu sekä esitelmän pitopaikkana oli Maalaiskartano Pihkala Kestilässä. Päätöstilaisuudessa suoritetussa arvonnassa10 litran YaraVita Bortrac kannun voittanut metsänhoitoyhdistyksen valtuuston puheenjohtaja Tuomo  Seppälä piti järjestettyä metsänparannuspäivää onnistuneena. Hän totesi, että metsässä on mahdollisuuksia ja metsänhoitoyhdistys on lähellä metsänomistajaa. Omasta metsänhoitoyhdistyksestä saa kaikki tarvittavat palvelut. Mm. tämä onnistunut retkeilypäivä oli hyvä osoitus tärkeästä neuvontapalvelusta mitä yhdistys tarjoaa jäsenilleen.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä