Olet täällä

Istutus

Istutettava puulaji valitaan kasvupaikan mukaan. Kuusta suositellaan tuoreille ja sitä paremmille kankaille ja vastaaville korpimaille. Rauduskoivua suositaan pellonmetsityksissä ja lehtomaisilla kankailla. Hieskoivua istutetaan tarpeen mukaan turvekankaille ja huonosti vettä läpäiseville kivennäismaille. Mänty sopii kuivahkoille ja karuille maille.

Yleisin istutusaika on keväällä kaikilla puulajeilla. Kevätruuhkien välttämiseksi myös syksy sopii istutuksiin. Nykysuositusten mukaan istutustiheydet ovat:

Kuusi 1400-2000 tainta hehtaarille

Mänty 2000-2500 tainta hehtaarille

Koivu 1600-2000 tainta hehtaarille

Istutuspaikan valinnalla on suuri merkitys taimen kasvuunlähtöön. Muokkausjäljen kohoumat ja palteet ovat hyviä istutuspaikkoja. Vastaavasti huonoja istutuspaikkoja ovat äestysjäljen ja laikun syvänteet, joihin kerääntyy vettä.

Samankaltaista sisältöä