Olet täällä

Kolmen niiton timotei Rubinia tuottaa laadukasta nurmirehua

Rubinia on erittäin satoisa, Boreal Kasvinjalostus Oy:n jalostama timoteiuutuus. Sen kuiva-ainesato on ollut korkea virallisissa lajikekokeissa eri-ikäisissä nurmissa ja eri viljelyvyöhykkeillä. Rubinian huippusato perustuu hyvään jälkikasvukykyyn. Rubinia sadon laatu on hyvä, kun niitot tehdään ajoissa. Lajike sopiikin hyvin kolmen niiton korjuutaktiikkaan. Silloin se tuottaa erityisen tasaisesti laadukasta nurmirehua, joka on nautakarjan ruokinnan perusta. Talvenkestävyydeltään Rubinia on timoteilajikkeiden parhaimmistoa.

Valitse kolmen niiton korjuuseen kehitysrytmiltään samanlaiset kasvit

Säilörehuntuotannossa kolme kertaa niitettävien nurmien osuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntynyt. Sadon riittävän korkea energiapitoisuus (D-arvo) ja tavoite tuottaa eri sadoissa laadultaan tasaista rehua edellyttävät korjuun jaksottamisen optimointia.

Nurmikasvilajikkeet eroavat toisistaan ominaisuuksiltaan ja kehitysrytmiltään. Tämän vuoksi on tärkeää valita seokseen kehitysrytmiltään samanlaiset lajit ja lajikkeet. Aikaisilla lajikkeilla on hyvä jälkikasvukyky, kuten Rubinia timoteillä. Se tuottaa suuria satoja ja on niitettävä kolmeen kertaan.

Perinteisesti nurmiseoksiin lisätään timotein kanssa nurminataa, joka onkin hyvin oloihimme soveltuva laji. Uudet nurminatalajikkeet  ovat satoisia ja niillä on hyvä D-arvo. Kuivuudenkestävyyttä saadaan lisäämällä seokseen syväjuurista ruokonataa. Ruokonata ei kuitenkaan karkeutensa vuoksi sovellu laidunkasviksi.  Nykyään ruokonataa käytetään maksimissaan nurmiseoksissa 10–15 prosenttia. Esimerkiksi Karolina-ruokonadan ensimmäisen niiton laatu vastaa nurminatoja, mutta toinen ja kolmas sato pitää korjata aikaisemmin, jotta sato säilyy laadukkaana. Puna-apilalla parannetaan seoksen laatua ja lehmien maidontuottokykyä. Laatua voidaan edelleen parantaa lisäämällä seokseen englanninraiheinää. Englanninraiheinä Riikka menestyy pohjoista myöten, Mathilde on  Etelä-Suomeen soveltuva lajike.

Rubinia- seoksella laadukasta nurmirehua

Rubinia Sato & Laatunurmi on monipuolinen kolmen niiton seos,  jossa Rubinian kumppaneiksi on valittu saman kehitysrytmin omaavat lajit ja lajikkeet.

Laji Lajike Määrä %
Timotei Rubinia 50
Nurminata Valtteri 10
Ruokonata Karolina 10
Englanninraiheinä Riikka tai Mathilde 20
Puna-apila Ilte 10

 

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä