Olet täällä

Sokerijuurikkaan kuljetustuen haku on alkanut

Sokerijuurikkaan kuljetustukea voi hakea 2.5. saakka lomakkeella 178. Lomake on saatavilla tänä vuonna ainoastaan sähköisesti.

Hakemus palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tekee myös tukipäätöksen.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki maksetaan kansallisesti rahoitettavana de minimis - tukena.

Sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia korvataan markkinointivuoden 2015/2016 sokerijuurikkaan sopimusmäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Tukea maksetaan 2,75-11,21 euroa tonnilta kuljetusmatkasta riippuen. Tuki kasvaa portaittain kuljetusmatkan mukaan siten, että yli 160 km kuljetusetäisyydellä tuki on 11,21 euroa/tn.

Vuoden 2015 tuki maksetaan syksyllä 2016.

 

Lähde: Maaseutuvirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä