Olet täällä

Varastointi, käsittely ja siirto tilalla

Kasvinsuojeluainetoimituksen vastaanotto

Vastaanottaessasi toimitusta tarkasta tuotteiden oikeellisuus ja määrä ja vastaavat rahtikirjamerkinnät. Tarkasta myös pakkausten kunto ja että pakkauksissa on asianmukaiset päällysmerkinnät. Jos havaitset virheitä, kuten rikkoontuneita, likaisia tai kastuneita pakkauksia, vääriä, puuttuvia tai ylimääräisiä tuotteita, tee kirjallinen huomautus kuljettajalle ja vastaanottajalle jääviin rahtikirjoihin tai luovutustodistuksiin. Ilmoita tapahtumasta myös tuotteen myyjälle ja anna samalla virheen selvittämiseksi tarvittavat tiedot:

 • omat yhteystietosi
 • toimitustiedot (toimitusaika, kuljetusliike)
 • tuotetiedot (tuotelaji, pakkaus, erämerkintä)
 • virheen kuvaus ja virheellisen tuotteen määrä

 

Varastointisuositukset 

Kasvinsuojeluaineilla tulisi olla oma varastotila, ts. muiden aineiden varastointia samassa tilassa niiden kanssa tulee välttää. Jos muita aineita kuitenkin säilytetään samassa tilassa tai sen läheisyydessä, on nämä tuotteet selvästi erotettava kasvinsuojeluaineista. Kasvinsuojeluaineiden kanssa samassa varastossa ei saa säilyttää rehuja tai elintarvikkeita.

Varaston tulisi olla erillinen, kuiva ja lämmin huone, jossa on kunnollinen ilmanvaihto.

 • Varaston lattian tulisi olla betoninen ja maalattu. Asfaltti käy myös. Puulattiaa ei saa puhtaaksi vuototilanteessa.
 • Lattiassa ei saa olla viemäreitä ja oviaukossa tulee olla kynnys. Vaihtoehtoisesti tuotteet voidaan sijoittaa vuotoaltaaseen. Aineet eivät saa päästä viemäriin vuoto- tai palotilanteessa.
 • Myrkylliset aineet on varastoitava lukitussa tilassa.
 • Varastointia ulkovarastoissa tai ulkona ei suositella. Jotkin aineet voivat mennä pilalle pakkasessa.
 • Paras varastointilämpötila kasvinsuojeluaineille on 10-15 °C.

Kasvinsuojelutuotteet tulee varastoida hyllyille hyvässä järjestyksessä alkuperäis-pakkauksissa. Perussääntönä on pitää eri vaaraluokkiin kuuluvat kemikaalit toisistaan erillään. Tuotteiden sijoittelu varastossa tulee suunnitella niin, että niiden käsittely on turvallista. Nesteet on syytä sijoittaa alas ja kiinteät aineet ylähyllyille, jotta vuototilanteessa neste ei sotke kuivia tuotteita.

Säilytä suojaimet, ruiskun varaosat ja työkalut erillään kasvinsuojeluaineista.

Turvallisuusjärjestelyt

Seuraavat välineet on hyvä pitää saatavilla:

 • palohälytin
 • alkusammutuskalusto: vaahtosammutin ja sammutusvesi lähellä
 • vuotoja varten imeytyspurua tai -hiekkaa, harja, lapio, tynnyreitä, säkkejä tai pyyhkeitä
 • pieni allas tai sopiva astia, johon vuotava pakkaus voidaan nostaa valumaan

Varaston läheisyyteen, mutta kuitenkin varastotilan ulkopuolelle, tulee sijoittaa henkilökohtaiset suojavarusteet (suojavaatteet, -käsineet, ja -jalkineet, suojalasit tai kasvosuojain, hengityksensuojain).

 

Käsittely

Kasvinsuojeluaineita on käsiteltävä huolellisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos tila on ympäristötuen piirissä, edellytetään kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutusta. Lisätietoja saa TE-keskuksista.

 • Lue käyttöohjeet pakkauksen etiketistä. Ohjeet lukemalla varmistat, että ruiskutat oikeaa ainetta oikeaan kohteeseen oikealla tavalla. Käyttöohjeessa on aina mainittu myös käytön rajoituksista sekä käytön aiheuttamista erityisvelvotteista.
 • Nestemäisten kasvinsuojeluaineiden pakkauksissa ei aina ole tekstiä "Ravistettava". Ravista silti!
 • Huuhtele tyhjä pakkaus vähintään kolme kertaa. Kaada huuhteluvesi ruiskun säiliöön. Huuhteluohjeet
 • Suojaa itsesi - muista suojaimet!
 • Pese ruisku huolellisesti käytön jälkeen.

 

Henkilökohtainen suojaus

Suojaimia tulee käyttää aina, kun ollaan tekemisissä torjunta-aineiden kanssa, annosteltaessa aineita säiliöön, ruiskutettaessa ja puhdistettaessa ruiskua. Noudata tarkoin etiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja käyttö- ja käsittelyohjeita.

Käytä aina seuraavia suojaimia:

 • kumikäsineet
 • kumisaappaat
 • päähine
 • suojapuku

Jos tuotteen etiketissä edellytetään, on lisäksi käytettävä

 • silmä- tai kasvosuojainta
 • hengityssuojainta

Näitä perussuojaimia käyttämällä pystyt minimoimaan altistumisen torjunta-aineille. Pidä puhdasta vettä saatavilla aina, kun käsittelet torjunta-aineita. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia ruiskutustyön aikana. Pese kädet aina heti torjunta-aineiden käsittelyn jälkeen.

 

Ruiskun puhdistus ja huolto

Hyvä huolto ja ajallaan tehdyt korjaukset ovat ehdoton edellytys ruiskun hyvälle ja jatkuvalle toimivuudelle. Kunnossa oleva ruisku on turvallinen ruiskuttajalle ja ympäristölle.

Traktoriruisku on testautettava vähintään viiden vuoden välein akkreditoidulla tarkastajalla, esim. Pro Agria.

 

Ruiskun pesu

Huolehdi ruiskua pestessäsi, ettei pesuvesi pääse vesistöjä, kaivoja, lähteitä, ym.

Muista! Likainen ruisku voi olla vaaraksi lapsille.

Kasvinsuojeluruisku kannattaa pestä huolellisesti aina käytön jälkeen, varsinkin silloin, kun siirrytään yhdestä kasvinsuojelukohteesta toiseen. Ruiskutusliuosta jää ruiskun tankkiin yleensä 0,5-1,5 litraa riippuen tankin koosta ja muodosta. Pumppuun, venttiilistöön, suodattimiin, letkuihin ja puomistoon liuosta voi jäädä jopa 10 litraa. Siksi ruiskun huolellinen puhdistus on tärkeää.

Älä päästä ruiskutusliuosta tai vaahtoa kuivumaan säiliön seinämiin. Valmis liuos kannattaa ruiskuttaa peltoon heti. Jos ruiskutustyö keskeytyy, täytä säiliö puhtaalla vedellä.

Pese ruisku heti, kun lopetat tietyn kasvin ruiskuttamisen. Tällöin riittää normaali ruiskun peruspesu. Käytä aina asianmukaista pesuainetta.

Jos epäilet, että ainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, se kannattaa liuottaa ja pestä perusteellisesti. Jos ainetta on sakkautunut, sitä voi yrittää liuottaa moottorinpesuaineella tai polttoöljyllä.

Muista käyttää tarpeellisia suojaimia ja suojavaatetusta myös ruiskua pestessäsi.

 

Ruiskun peruspesu

 • Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla
 • Huuhtele säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla
 • Käytä pesuliuoksessa oikeaa pesuainetta ja riittävää väkevyyttä
 • Kierrätä pesuliuosta pumpulla ja päästä liuosta suuttimien läpi
 • Harjaa säiliö pesuliuoksella yläosaa myöten. Käytä pesuliuosta myös painepesurissa
 • Muista puhdistaa täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto sekä mahdollinen täyttösäiliö
 • Ruiskuta pesuliuosta puomiston läpi kasvustoon 5-10 minuutin ajan
 • Pese suuttimet ja suodattimet omassa pesuliuoksessaan
 • Huuhtele kahdesti: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja ruiskuta kasvustoon

Jos ainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, tyhjennä ja huuhtele se. Anna pesuliuoksen seistä ruiskussa vuorokauden ajan ennen varsinaista puhdistusta.

Ruiskun pesijän apuvälineet

 • Kunnollinen harja, esimerkiksi tilatankin pesuharja
 • Hammasharja suuttimien pesuun
 • Tiskiharja suurempien osien pesuun
 • Painepesuri ruiskun sisä- ja ulkopuolen pesuun
 • Ruiskuihin saa myös pesusuuttimen tankin sisään
 • Puhdasvesisäiliöt
 • Pesuvesi ruiskuttajalle
 • Huuhteluvesisäiliö ruiskulle
 • Biopeti
 • Ruiskun täyttö- ja pesupaikalla oleva, nesteitä imevä ja valumia estävä maa-allas
 • Muista suojaimet ja suojavaatetus

Ruiskun pesussa kannattaa olla erityisen huolellinen, kun

 • Siirryt ruiskutuksissa kasvista toiseen ja olet viimeiksi ruiskuttanut rikkakasvien torjunta-aineita
 • Ruiskutus keskeytyy ja säiliöön jää liuosta
 • Liuos pääsee kuivumaan säiliöön
 • Ruiskua on korjattu "ei-alkuperäisillä" materiaaleilla
 • Käytät kasviöljypohjaisia kiinnitteitä
 • Tankkiseoksesta on muodostunut öljymäistä, tahmeaa sakkaa säiliön seinämiin
 • Olet ruiskuttanut gramma-aineen kanssa fenoksihappoja, tautiaineita, geelimäisiä valmisteita tai hivenlehtilannoitteita

Biopeti - ruiskun pesu- ja täyttöpaikka

Biopeti on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen ratkaisu ruiskun täyttö- ja pesupaikaksi.

Lue lisää biopedistä ja sen rakennusohjeista...

 

Kuljetus ja siirrot tilalla

Vaaralliseksi luokiteltujen valmisteiden kuljetuksia koskee vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö. Säädökset koskevat sekä kuljetuksia yleisillä teillä että maatalouden omaan käyttöön tarkoitettuja paikalliskuljetuksia maastossa.

 

Kuljetus auton peräkärryllä, traktorilla tai muulla työkoneella

Vaarallista ainetta saa kerrallaan kuljettaa enintään 333 kg, myrkyllisiä ja palavia aineita kuljetettaessa vain 20 kg. Kuorma on sidottava ja peitettävä yleisten määräysten mukaisesti. Mukana tulee olla rahtikirja tai lähetyskirja, josta käy ilmi, mitä vaarallista ainetta kuljetetaan ja kuinka paljon. Lisäksi mukana pitää olla vähintään 2 kg:n käsisammutin.

 

Kuljetus henkilöauton tavaratilassa

Palavien nestemäisten valmisteiden (luokka 3) suurin sallittu määrä on 60 litraa. Myrkyllisiksi luokiteltuja (luokka 6.1) pakkausryhmään I tai II kuuluvia aineita saa kuljettaa enintään 5 kiloa ja pakkausryhmään III kuuluvia 20 kg. Syövyttäviä aineita (luokka 8) saa kuljettaa enintään 20 kg. Valtaosa kasvinsuojeluaineista kuuluu luokkaan 9 "Muut vaaralliset aineet". Niitä saa henkilöauton tavaratilassa kuljettaa enintään 50 kg. Kahteen vaarallisuusluokkaan (3 + 6.1 ja 3 + 8) kuuluvia aineita saa kuljettaa enintään 5 litraa.

Sivut päivitetty 07.02.2005/Yara

Samankaltaista sisältöä