Olet täällä

Kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetusta säätelevät lait ja asetukset, jotka sisältävät mm. pakkausmateriaaleihin ja -tapoihin liittyviä vaatimuksia (UN-hyväksytyt pakkaukset), aineiden vaaraluokitteluohjeita, ohjeita kuljetusasiakirjoista ja niiden merkinnöistä.

Kuljetuksen kannalta vaarallisen aineen tunnistaa kuljetuspakkauksessa olevasta kärjellään olevasta varoitusmerkistä, joka ilmaiseen kuljetusluokan. Vaarallisten aineiden kuljetuksen mukana on oltava rahtikirja, jossa on VAK-luokkamerkintä ja kuljettajalle on annettava kyseisiä aineita koskevat kuljetusohjekortit. Rahtikirjassa luokan numeron jälkeiset numerot I, II ja III ilmoittavat aineen pakkausryhmän, joka kertoo aineen vaarallisuudesta. I-ryhmän aineet ovat luokan vaarallisimpia ja III-ryhmän aineet vähiten vaarallisia. Vaarallisilla aineilla on myös YK- eli UN-numero. Esim. UN 1993 tarkoittaa palavaa nestettä. UN-numero merkitään kuljetuspakkaukseen varoituslipukkeen ohella.

Kun vaarallisia aineita kuljetetaan ns. rajoitettuja määriä (Limited Quantity) kuljetuspakkauksessa on merkintänä mustan vinoneliön sisällä oleva UN-numero. Jos numeroita on useita tai neliön sisällä on kirjaimet LQ, kuljetuspakkaus sisältää useita eri VAK-luokiteltuja aineita. LQ-määrät vaihtelevat riippuen aineen kuljetusluokasta ja pakkausryhmästä. Kuljetus LQ-säännön puitteissa tuo helpotuksia VAK-määräyksiin. LQ-merkittyä pakkausta saa kuljettaa ilman että kuljettaja on suorittanut VAK-ajolupaa, eikä ajoneuvon tarvitse olla merkitty. Pakkauksen ei tarvitse olla UN-hyväksytty, rahtikirjaan ei tehdä VAK-luokkamerkintää, kuljettajalle ei tarvitse antaa kuljetusohjekorttia eikä pakkaukseen laiteta varoituslipuketta. Kasvinsuojeluaineiden tukkupakkaukset on pyritty mitoittamaan siten, että niitä voi kuljettaa LQ:na.

Kasvinsuojeluaineiden kuljetustiedot löytyvät myös käyttöturvallisuustiedotteista.

 

Kuorman tarkastus

Kuljettajan tulee tarkastaa, että lastattavat pakkaukset ovat ehjiä. Kuljettaja ei saa hyväksyä vioittunutta pakkausta. Rahtikirjan allekirjoituksella kuljettaja toteaa vastaanottaneensa oikean määrän rahtikirjan mukaisia tuotteita.

Vastaanottaessasi toimitusta tarkasta tuotteiden oikeellisuus ja määrä ja vastaavat rahtikirjamerkinnät. Tarkasta myös pakkausten kunto ja että pakkauksissa on asianmukaiset päällysmerkinnät. Jos havaitset virheitä, kuten rikkoontuneita, likaisia tai kastuneita pakkauksia, vääriä, puuttuvia tai ylimääräisiä tuotteita, tee kirjallinen huomautus kuljettajalle ja vastaanottajalle jääviin rahtikirjoihin tai luovutustodistuksiin. Ilmoita tapahtumasta myös tuotteen myyjälle ja anna samalla virheen selvittämiseksi tarvittavat tiedot:

  • omat yhteystietosi
  • toimitustiedot (toimitusaika, kuljetusliike)
  • tuotetiedot (tuotelaji, pakkaus, erämerkintä)
  • virheen kuvaus ja virheellisen tuotteen määrä

Sivut päivitetty 07.02.2005/Yara

Samankaltaista sisältöä