Olet täällä

Turvallinen maatila - tapaturmat

Maatalous on Suomelle tärkeä elinkeino. Tilastojen perusteella se on myös yksi riskialttiimmista elinkeinoista. Maataloustöissä sattuu vuosittain useita tuhansia työtapaturmia. LähiTapiolan, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n tuottaman Turvallinen maatila -videosarjan kolmas video käsittelee maatiloilla tapahtuvia työtapaturmia, niiden ennakointia ja ennaltaehkäisyä. Muutaman minuutin mittainen Tapaturmat -video julkaistaan 31.3.

Vaikka maatalousyrittäjän työtapaturmat ovatkin Melan tilastojen mukaan viimeisten vuosien aikana vähentyneet, sattuu tiloilla erilaisia tapaturmia edelleen useita tuhansia vuodessa. Pääosa maatalousyrittäjien työtapaturmista sattuu päivittäisissä karjanhoitotöissä. Tilastojen perusteella suhteellisesti vaarallisimmat työt ovat kuitenkin tilan rakennustyöt, metsätyöt sekä erilaisten koneiden ja laitteiden asennus- ja korjaustyöt.

Myös maatilan työskentely-ympäristö, jossa olosuhteet voivat olla hyvinkin vaihtelevat, asettaa omat haasteensa työturvallisuudelle. Töitä tehdään sekä ulkona että sisätiloissa, erilaisissa sääolosuhteissa ja kaikkina vuodenaikoina. Myös etenkin vanhoissa tuotantorakennuksissa voi piillä useita vaaranpaikkoja.

Tapaturmatilanteen syntymiseen vaikuttavat monet tekijät: ihminen, koneet, laitteet, työvälineet, eläimet ja ympäristö. Monesti tapaturmatilanne syntyy ikään kuin monen eri tekijän ketjureaktiona. Ja jälkeenpäin voi olla edes vaikeaa tunnistaa kaikkia tapaturmaan johtaneita syitä. Erilaiset työntekijään liittyvät tekijät, kuten ikä, heikentynyt vireystila, työkokemus, asenteet, terveydentila, kunto ja kiire, voivat lisätä tapaturman todennäköisyyttä.

Vaarojen tiedostamisella torjutaan tapaturmia

LähiTapola, Mela ja MTK haluavat Turvallinen maatila -videoilla muistuttaa, että vaarojen tiedostaminen ja riskientilanteiden ennakoiminen ovat tärkeässä osassa työtapaturmien torjumisessa. Hyvä keino ennaltaehkäistä tapaturmia on tarkastella päivittäisiä työkohteita ja -tehtäviä sekä maatalousympäristöä vieraan silmin ja miettiä, miten omaa ja perheenjäsenten työturvallisuutta voisi parantaa. Hyvällä suunnittelulla, ammattitaidolla ja oikeilla työvälineillä on työturvallisuuden kannalta ratkaiseva merkitys.

Joskus tapaturma kuitenkin sattuu, huolellisesta ennakoinnista riippumatta. Vahingon sattuessa oikeanlainen tuki ja apu ovat ensiarvoisen tärkeitä tilanteesta toipumisen ja toiminnan jatkumisen kannalta. On tärkeää, että tilalla on tarvittavat vakuutukset kunnossa, jotta tapaturman sattuessa on mahdollista saada asianmukaista apua, tarvittavaa kuntoutusta, oikeinalaisia apuvälineitä ja neuvoja tilanteesta toipumiseen.

Tapaturmat -video on katsottavissa tämän uutisen lopusta tai Farmitin Videot-osiosta

Lisätietoja maatalousyrittäjien työhyvinvoinnista, turvallisuuden kehittämisestä ja riskien hallinnasta löydät LähiTapiolan, Melan ja MTK:n verkkosivuilta
http://www.lahitapiola.fi/www/Maa_ja_metsataloudet/
http://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi
http://www.mtk.fi/reppu/tyohyvinvointi/fi_FI/tyohyvinvointi/

Samankaltaista sisältöä