Olet täällä

Suomi tavoittelee kasvua sinisessä biotaloudessa

Suomessa on laajat, puhtaat vesivarannot sekä monipuolista alan osaamista. Siihen nähden veteen liittyvä liiketoiminta on ollut varsin lapsen kengissä.

Nyt maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) on käynnistetty laaja valmistelutyö, jossa pyritään kansainväliseen kasvuun vesiosaamisessa ja vesiluonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä eli sinisessä biotaloudessa. Tavoitteena on alan liiketoimintaa tukevan tutkimuksen ja osaamisen painopisteiden määrittely, MMM:n tiedotteessa kerrotaan.

”Suomessa on ainutlaatuiset sisävesistöt, rannikko ja saaristoalue, runsaat kalavarat, ruhtinaalliset makea- ja pohjavesivarannot sekä edistyksellistä teknologiaa ja osaamista. Nämä yhdessä mahdollistavat nykyistä huomattavasti aktiivisemman ja innovatiivisemman liiketoiminnan, jonka tärkeinä kilpailuvaltteina ovat puhtaus ja ekologinen kestävyys”, MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kertoo tiedotteessa.

Mukana hallinnon, tutkimuksen, koulutuksen sekä alan yritysten edustajia

Valmistelutyön aikana selvitetään alan mahdollisuuksia ja markkinanäkymiä, kiteytetään tutkimuksen painopisteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä pyritään tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarve ja etsimään keinoja riittävän osaamispohjan varmistamiseksi. Strategiatyössä on mukana hallinnon, tutkimuksen ja sen rahoittajien, koulutuksen sekä alan yritysten edustajia.  

Tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikuttavuus paranee, kun rajalliset resurssit kohdistetaan yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin. Yhdessä sovituilla tavoitteilla on myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kansainvälisissä verkostoissa tutkimusrahoituksen painopisteisiin.

Painopisteiden valmistelun pohjaksi kerätään tietoa esimerkiksi yrityshaastatteluilla, työpajoilla ja kaikille avoimilla verkkokyselyillä. Näkemyksensä voi kertoa valmisteluvaiheessa marraskuussa 2017 sekä maaliskuussa 2018, jolloin ehdotus sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen painopisteistä lähtee lausuntokierrokselle. Toukokuussa 2018 ehdotus siirtyy Biotalous- ja puhtaat ratkaisut -ministerityöryhmän hyväksyttäväksi.

Valmistelua voi seurata maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla. Valmistelussa keskeisessä roolissa ovat Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, VTT, Tekes, Suomen Akatemia sekä Gaia Consulting oy.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä