Olet täällä

Ministeri Leppä komission ehdotuksista: Pohjoiset olosuhteet otettu ehdotuksessa osittain huomioon, mutta leikkauksia ei

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää EU-komission tänään julkaisemaa ehdotusta yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta mahdottomana hyväksyä tukien osalta, Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Suomi onkin jo käynnistänyt yhteistyön useiden EU-maiden kanssa leikkausten torjumiseksi. Leppä on kuitenkin tyytyväinen komission näkemykseen pohjoisten olosuhteiden huomioon ottamisesta. Tämä turvaa viljelyn jatkumisen pohjoisilla alueilla kuten Suomessa.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskeisillä EU-asetuksilla määritellään se, millaista yhteinen maatalouspolitiikka EU:ssa on vuosina 2021-2027. Käsittely- ja neuvotteluprosessi kestää todennäköisesti pitkään, koska maatalouspolitiikan sisällöstä sopiminen edellyttää ensin ratkaisua EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä.

Keskeisenä muutoksena ehdotettiin jäsenmaille enemmän joustavuutta muokata politiikkaa ja toimenpiteitä jäsenmaiden tarpeita vastaavaksi. Maatalouspolitiikan perusperiaatteet ja rahoitus olisivat kuitenkin edelleen yhteisiä.

”Tulevan kauden yhtenä ydintavoitteena on maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Asetusehdotukset sisältävät myös esityksen jäsenmaittain jaettavasta rahoituksesta maatalouden suoriin tukiin ja maaseudun kehittämiseen, vaikka rahoituskokonaisuutta ei ole vielä käsitelty. Suomen kannalta esitys tarkoittaisi yhteensä 420 miljoonan euron leikkausta nykykauden EU-rahoitukseen verrattuna. Tästä runsaat 80 miljoonaa euroa kohdistuisi maatalouden suoriin tukiin, ja yli 330 miljoonaa euroa maaseudun kehittämisrahoitukseen.

”Vaikeassa maatalouden kannattavuustilanteessa Suomi ei hyväksy ehdotusta rahoituksen osalta. Suomalaisia maatiloja koettelevat edelleen Venäjän markkinan sulkeutuminen sekä edellisen satokauden mittavat tappiot. Komission esittämä maaseuturahoituksen merkittävä leikkaus on myös vastoin maatalouspolitiikan kunnianhimoisia tavoitteita. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta, maaseudun kehittäminen ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen kärsivät, mikäli ehdotetut leikkaukset toteutuvat”, Leppä sanoo.

Ristiriita vaatimuksissa ja rahoituksessa

Viljelijätukiin ehdotetut uudet ympäristövaatimukset voivat tuoda lisävelvoitteita maatalouden viljelykäytäntöihin nykyiseen verrattuna.

”Rahoituksen ja vaatimusten pitää olla tasapainossa, siksi suhtaudun suurella varauksella komission ehdotukseen lisävaatimuksista, jos käytännön toimenpiteisiin käytettävissä oleva rahoitus samalla pienenee. Lisäksi ympäristötoimenpiteiden osalta pohjoiset erityispiirteemme pitää ottaa huomioon”, ministeri Leppä painottaa.

Tuoreet asetusluonnokset sisältävät myös myönteisiä asioita pohjoisen maatalouden kannalta. Pohjoisten olosuhteiden huomioon ottaminen luonnonhaittakorvauksella ja tuotannon säilymistä Suomessa varmistavat tuotantoon sidotut tuet sisältyvät ehdotuksiin.

Komission lainsäädäntöehdotusten käsittely alkaa neuvostossa ja Euroopan parlamentissa heti kesällä.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä