Olet täällä

Ilmastonmuutos vaatii kärsivällisyyttä ja kekseliäisyyttä

Viljelijöiltä pyydetään entistä enemmän muuntautumiskykyä ilmastonmuutoksen vaikutusten edessä. On tehtävä konkreettisia ratkaisuja kestävyyden lisäämiseksi, vaikka tukien leikkaus on hyvinkin mahdollista.

Keskiviikkona 14.6. Helsingin Ritarihuoneella järjestettiin Forum for the Future of Agriculture -seminaari ensimmäistä kertaa Suomessa. Paikalle saapui niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin poliittisia vaikuttajia ja maanomistajia. Seminaari keskittyi EU-tason maa- ja metsätaloustuotantoon ja -politiikkaan. Viesti oli selkeä: Kestävyys on tulevaisuutta.

Selvästi kestävimpänä tuotannon kehittämistapana pidettiin eri tuotantomuotojen yhdistämistä, jolloin luonnonvarojen kierrätys olisi mahdollisimman tehokasta, mahdollisimman paikallisesti. Tästä konkreettisena esimerkkinä esiteltiin Palopuron symbioosi.

Maaperä – avain kestävään tuotantoon?

Tuotannossa ekosysteemin ymmärtämistä ja sen ylläpitoa pidettiin tärkeänä. Luontoa ei voida pakottaa vaan pitää tehdä sen kanssa yhteistyötä. Seminaarissa muun muassa ehdotettiin, että synteettisten ravinteiden ja suojeluaineiden käyttö tulisi lopettaa ja maan rakenteeseen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Maankäytön parantamiseen tarvitaankin lisää digitaalisia ratkaisuja, joilla selvittää maaperän rakennetta ja kuntoa. Maan huono rakenne on suurin syy vesistöjen rehevöitymiselle, kun taas kasvukunnon parantaminen on oleellista ruoantuotannon lisäämiselle ja ilmastonlämpenemisen hidastamiselle.

Lihakarja puhututtaa jälleen

Yleinen viesti on, että naudanlihantuotantoa ei haluta lisätä, mutta lopullisen päätöksen kuitenkin tekevät kuluttajat ostovalinnoillaan.

Lihakarjan pito lisää vedenkäytön tarvetta ja siihen käytetään huomattava määrä viljelyalasta maailmanlaajuisesti. Pyyntönä kuuluikin, että naudanlihantuotannon kestävyyden lisäämiseksi tulisi eläimille syöttää sellaista ravintoa, jota ihminen ei pysty suoraan hyödyntämään itse.

Naudanlihantuotannossa näemme taas kahden tuotantosuunnan yhdistämisen kannattavan: suomalainen malli, jossa maidon- ja lihantuotanto kulkevat käsikädessä, nähdään järkevänä.

EU on pieni, mutta taitava

Maa- ja metsätalouden innovaatiot ovat toivottuja tässä ilmastokriisin tilassa. Ja koska EU ei ole elintarvikemarkkinoilla maailmanlaajuisesti iso tekijä, uuden sukupolven tietotaito ja teknologia olisivat loistava vientituote. Uusi ruoantuotantoa edistävä teknologia olisi myös vastaus ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä