Olet täällä

Maatilojen ahdinkoon lainojen valtiontakausta 15 miljoonaa euroa

Suurin osa maatiloista on perheyrityksiä, joissa töitä tehdään pienellä henkilömäärällä. Tilan tuotannon kannalta suurin riski on tuottajan/tuottajien sairastuminen koronaan tai lähipiirissä ilmenneestä tartunnasta johtuvan karanteenin aiheuttama työvoimapula. Eläinten hoitajien sairastuessa eläinten terveys, hyvinvointi ja tuotos voivat heikentyä. Elintarvikkeita jalostavassa teollisuudessa voi syntyä työntekijäpulaa tai esimerkiksi kuljetuksiin voi tulla viivästyksiä. Kaikki nämä tekijät voivat aiheuttaa tuottajan tuloihin alenemaa tai tilityksiin viiveitä. Tällä hetkellä onkin tarve varautua koronaviruksesta maatalousyrittäjille mahdollisesti aiheutuvien maksuhäiriöiden ja muiden taloudellisten haittojen minimoiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö lisää valtiontakauksien myöntövaltuutta maatilojen maksuvalmiuslainoille. Tällä pyritään varautumaan koronaviruksesta aiheutuviin maatilojen talousvaikeuksiin. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) kautta myönnetään maatiloille alkutuotantoon ja maatilayritysten juoksevien kuluihin valtiontakauksia enintään 15 miljoonan euron edestä.

”Turvataksemme ruuantuotantoa haluamme tukea tiloja selviämään tilapäisistä maksuvaikeuksista. Suomalaisen ruokahuollon kannalta valtiontakausten myöntäminen on järkevä tapa auttaa ruuan tuottajia juuri nyt. Tilat tarvitsevat taloudellisia puskureita selvitäkseen myös työntekijöiden saatavuudesta aiheutuvista ongelmista”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä voi olla 62 500 euroa. Valtiontakaus koskisi enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä, eli enintään 50 000 euroa. Laina-aika on enintään viisi vuotta. Takaus voitaisiin myöntää lainalle, jonka luotonantaja myöntää tilapäisissä maksuvalmiusvaikeuksissa olevalle maatalousyritykselle. Tilapäisistä vaikeuksista huolimatta yrityksellä tulee kuitenkin olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Tarkoituksena on, että Ruokavirasto avaa haun mahdollisimman pian ja antaa samalla tarkemmat määräykset takauksen hakemisessa käytettävistä lomakkeista ja hakuajoista. Takauspäätöstä haettaisiin paikallisesta ELY-keskuksesta sen jälkeen, kun luotonantaja olisi antanut luottolupauksen.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä