Olet täällä

Tarkista osoitteesi ja tallenna perille opastavat kulkupisteet ilmaiseen Osoitehaavi-palveluun

Osoitehaavi on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä palvelu, jonka avulla täydennetään nykyisiä osoitetietoja. Tarkemmat tiedot, kuten sisäänkäyntien sijainnit, auttavat pelastuslaitosta ja kuljetuksia löytämään paremmin perille. Tietoa rakennusten sisäänkäynneistä ja perille opastavista kulkupisteistä ei ole aiemmin kerätty. Näiden tärkeiden tietojen keräämiseen tarvitaan juuri sinun apuasi, sillä kukaan muu ei tunne sinun tilakeskustasi yhtä hyvin kuin sinä itse.

Tietoja kerätään joukkoistamalla. Näin ollen juuri sinä voit tallentaa tietoja kaikkiin tuntemiisi osoitteisiin, oman tilasi lisäksi kesämökkisi, mummolan tai naapurin, ja näin auttaa osoitetietojen täsmentämisessä ja tarkentamisessa. Osoitehaavin kautta voit myös ilmoittaa virheellisistä tai puuttuvista osoitteista. 

Osoitehaavissa voit tallentaa sisäänkäynnit ja kulkupisteet

1) Sisäänkäynnit

Sisäänkäyntitietoja kerätään erityisesti sellaisista rakennuksista, joihin kuuluu useampia sisäänkäyntejä. Osoitehaaviin tallennetaan sisäänkäynnin sijainti, tunnus ja käyttöä kuvaava tyyppi. Sisäänkäynnin tunnus on esimerkiksi käyttöä kuvaava tyyppi esimerkiksi "pääsisäänkäynti navettaan".

2) Reititystä ohjaavat kulkupisteet

Kulkupisteet ovat tärkeitä tietoja kaikille osoitteille, erityisesti haja-asutusalueella. Kulkupiste auttaa löytämään perille osoitteeseen. Joskus rakennus saattaa sijaita kaukana tiestä, jonka mukaan osoite on annettu, eikä perille löytäminen pelkän osoitteen perusteella ole aina helppoa. Kulkupiste kertoo kohdan, jossa tieltä käännytään piha-alueelle, tai esimerkiksi pihaan johtava portti. Saarimökkien osalta myös rantautumiskohdat voi tallentaa osoitteen tietoihin kulkupisteenä. 

Osoitehaaviin tallennetaan kulkupisteen sijainti, tyyppi ja kulkuun mahdollisesti liittyvä rajoite. Yleisin kulkupisteen tyyppi on liittymä tieverkosta. Kulkuun liittyvä rajoite voi kertoa esimerkiksi sen, että kulku on sallittu vain kevyelle liikenteelle tai henkilöautoille.

Osoitehaaviin voidaan tallentaa myös valokuvia monimutkaisten alueiden opastauluista. Opastaulut on tarkoitettu etenkin viranomaiskäyttöön: esimerkiksi pelastusviranomaiset voivat tarkistaa pelastustien jo matkalla kohteeseen.

Tarkista oma, mummolan tai naapurisi osoite

Kesällä on aikaa pitää huolta myös omasta kodista. Tarkista oma osoitteesi osoitehaavista. Jos jotakin osoitetta ei löydy lainkaan tai jos jossakin osoitetiedossa on mielestäsi virhe, voit lähettää Osoitehaavin kautta ilmoituksen. Ilmoitukset käsitellään Maanmittauslaitoksessa ja lähetetään tarvittaessa kunnalle tiedoksi.

Huolehdi sinulle rakkaista ihmisistä. Tallenna myös mummolan ja muiden iäkkäiden läheisten osoitetiedot kuntoon Osoitehaavissa. Tulevaisuudessa esimerkiksi pelastajat, ambulanssit ja muut viranomaiset voivat saada tarkennetut osoitetiedot käyttöönsä.

Siirry Osoitehaaviin osoitteella www.osoitehaavi.fi. Tietoja pääset tallentamaan vahvan tunnistautumisen jälkeen.

 

Lähde: Maanmittauslaitos

Kommentit

Samankaltaista sisältöä