Olet täällä

Maatalouden alkutuotannon väliaikaiselle tuelle lisää rahoitusta ja joustavammat ehdot

Covid-19 -pandemian vaikutuksia lievennetään alkutuotannossa maaseudun yritysten sekä maatalouden alkutuotannon tuilla. Maatalouden alkutuotannon tuki on tarkoitettu alalla toimiville, Covid-19 -pandemiasta suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai oleellisesti heikentynyt pandemian vuoksi. Turkistalouden tilanne on vaikeutunut erityisesti turkishuutokauppojen järjestämisen hankaloitumisesta johtuen.

Viidennessä lisätalousarviossa eduskunta myönsi 30 miljoonaa euroa lisää maatalouden alkutuotannon väliaikaiseen tukeen. Tämä mahdollisti tuen yrityskohtaisen ylärajan korottamisen 80 000 euroon. Keväällä käynnistyneissä tuissa yläraja oli 10 000 euroa yritystä kohti. Samalla tuen alarajaa alennetaan 2 000 euroon aikaisemman 5 000 euron sijaan. Ylärajan muutos helpottaa erityisesti isoja tuottajia, joilla kiinteät kustannukset ovat suuria. Vastaavasti tuen alarajan alentaminen huomioi yrittäjät, joiden yritystoiminta on pienempää, mutta jotka ovat myös kärsineet koronan aiheuttamista menetyksistä.

Tuki lasketaan yritysten kiinteiden kulujen perusteella, eikä tukea myönnetä investointeihin ja tuotantopanoksiin. Nyt tehdyssä muutoksessa poikkeuksena voidaan hyväksyä kuluja, jotka syntyvät tuotantoeläinten terveyden ja yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi välttämättömien rehujen hankinnasta.

Samalla tuen ehtoja muutettiin myös siten, että asetuksen mukaista tukea saaneen toiminnan ei tarvitse jatkua sellaisenaan vaan yritys voi perustellusti muuttaa yritystoimintansa sisältöä, tuotantosuuntaa tai laajuutta. Yritys voi myös luopua tuotannosta tukikauden päättymisen jälkeen.

Valtioneuvosto päätti jatkaa tuen voimassaoloa 30.6.2021 asti. Tuen haku uudistetuilla ehdoilla aukeaa 4. marraskuuta, kun komission hyväksyntä muutoksille on saatu. Tuen haku jatkuu muutoin samalla tavalla kuin tähänkin asti.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä