Olet täällä

Joka kolmannella maatilalla harjoitetaan muuta yritystoimintaa

Vuonna 2020 noin 14 500 maatilalla harjoitettiin muuta yritystoimintaa maa- ja puutarhatalouden ohella. Yleisin muun yritystoiminnan muoto on maataloustyön tekeminen tilan ulkopuolisille, ja sitä harjoitti 6 600 tilaa.

Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen määrä on lisääntynyt noin 300 tilalla vuodesta 2016, jolloin muuta yritystoimintaa tilastoitiin edellisen kerran. Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen suhteellinen osuus on lisääntynyt ja on nyt 32 prosenttia.

Suurin osa tiloista saa maataloudesta enemmän tuloja kuin muusta yritystoiminnasta

Vuonna 2020 muun yritystoiminnan parissa työskenteli yhteensä 20 500 henkilöä, joista 10 600 oli viljelijöitä ja yhtymien osakkaita. Viljelijöiden perheenjäseniä muu yritystoiminta työllisti 5 900 ja vakituisesti palkattua työvoimaa 3 900 henkilöä.

Noin 80 prosentille muuta yritystoimintaa harjoittavista tiloista maatalouden osuus tilan kokonaisliikevaihdosta on muuta yritystoimintaa suurempi. Yli 40 prosentilla tiloista muun yritystoiminnan osuus tilan kokonaisliikevaihdosta on alle kymmenen prosenttia.

Tiedot perustuvat Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn

Tiedot maa- ja puutarhatalouden muusta yritystoiminnasta on kerätty Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn yhteydessä vajaalta 13 000 tilalta. Tiedonkeruu päättyi huhtikuussa 2021. Kyselyyn vastasi lähes 90 prosenttia Suomen viljelijöistä.

Muulla yritystoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa hyödynnetään tilan koneita, rakennuksia, aluetta tai tuotteita. Tilan oman metsän hoito ei kuitenkaan sisälly muuhun yritystoimintaan.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke) (Tiedote kokonaisuudessaan löytyy täältä.)

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä