Olet täällä

Myllyvehnä

Myllyvehnälle on kysyntää niin kotimaassa kuin viennissäkin. Myllyvehnän  tärkeimpiä laatukriteerejä ovat korkea hehtolitrapaino, korkea sakoluku ja valkuaispitoisuus.

Valkuaispitoisuus on vahvasti lajikkeeseen sidottu ominaisuus. Lajikevalinnalla viljelijä voi merkittävästi vaikuttaa onnistumiseensa vehnän viljelyssä. Syysvehnät ovat erittäin satoisia, joten myös kasvukauden lannoitukseen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Käytännössä lannoitus tulee aina jakaa riittävän valkuaisen varmistamiseksi.

Vehnänviljely tulee keskittää lohkoille, joiden pH on vähintään tasolla tyydyttävä. Maan hyvä multavuus on vehnänviljelyssä erityisen hyödyllinen, sillä maasta heinäkuussa vapautuva typpi varmistaa valkuaisen muodostumista. Viettävät runsasmultaiset savi- tai karkeakivennäismaat ovat ihanteellisia syysvehnän viljelyyn.

Samankaltaista sisältöä