Olet täällä

Syysvehnän kasvinsuojelu

Kaiken kasvinsuojelun perustana on monipuolinen viljelykierto ja maan kasvukunnosta huolehtiminen. Tarpeenmukaisella kasvinsuojelulla voidaan varmistaa hyvälaatuinen ja runsas sato, jolla on markkinoita.

Vehnän kasvinsuojelu koostuu rikkakasvien-, kasvitautien- ja laontorjunnasta. Kasvinsuojelun tarpeeseen vaikuttavat olennaisesti kasvukauden kasvuolosuhteet ja lajikevalinta. Tämän lisäksi on huomioitava lohkokohtaiset erot mm. rikkakasvilajistossa ja muokkaustavan suhteen.

Hukkakauran ja muiden heinämäisten rikkakasvien torjunta pitää tarkastella tapauskohtaisesti. Erityisesti syysvehnällä esiintyviä heinämäisiä rikkakasveja ovat kylä- ja karheanurmikka, luoho, puntarpäät sekä ruiskattara. Voit tarkistaa rikkakasvien tehotaulukosta mikä valmiste tehoaa mihinkin rikkakasviin.

Syysvehnän lumihometorjunnalla varmistetaan kasvuston terveys talven jälkeen. Syysvehnällä voi olla satunnaisesti tarvetta torjua myös  tuholaisia kuten kahukärpästä, viirukaskasta ja etanoita. Kahukärpästä ja viirukaskasta torjutaan pyretroidivalmisteilla syysviljan 2-3- lehtivaiheessa. Etanoiden esiintymistä voi ennakoida asettamalla laudanpätkiä pellon laidalle josta etanat yleensä leviävät kasvustoon. Jos laudan alle ilmaantuu etanoita, kannattaa tilannetta seurata ja tarvittaessa levittää etanasyöttiä, joka on raemainen keskipakolevittimellä levitettävä rautafosfaattivalmiste.

Syysvehnän tautien torjunta tehdään kun tähkät ovat tulleet esille. Tämä ajoitus on taloudellisesti kannattavin, koska tähkä ja lippulehti on pidettävä vihreinä jyvän täyttymisen ajan. Syysvehnän satoa verottavia kasvitauteja ovat piste- ja ruskolaikku sekä syysvehnänharmaalaikku. Tautitorjunnan yhteydessä voidaan torjua tähkäsääsket pyretroidivalmisteella.

Katso kaikki kasvitautien tunnistuskuvat

Katso kaikki tuhoeläinten tunnistuskuvat

Samankaltaista sisältöä