Olet täällä

Rehuvehnän kalkitus

Vehnä on pH:n suhteen yksi vaativimmista viljalajeista. Rehuvehnän pH-suositus karkeilla kivennäismailla 6,4 ja savimailla 6,7 eli viljavuusluokassa hyvä. Kalkitus parantaa kasveille käyttökelpoisten ravinteiden saatavuutta, mikä näkyy sadon laadussa ja määrässä. Keskimäärin kalkituksella saatu sadonlisä on viljoilla 10-20 % riippuen pellon pH:sta ja maalajista. Kalkitus kannattaa aina perustaa voimassaolevaan viljavuustutkimukseen.

Lue lisää kalkituksesta ja maanparannuksesta.

Samankaltaista sisältöä