Olet täällä

Pätkäpoutaa viljansäilöntään

Säät vaihtelevat — samoin puitavan viljan kosteus. Perinteistä murskeviljaa, kuivahkoa murskeviljaa vai kokojyväsäilöntää? Haasteet, aineet ja annostelut vaihtuvat kosteuden mukaan.

Puintien aloitus on jo monin paikoin viivästynyt säätilan vaihtelevuuden vuoksi. Mitä ilmeisimmin tänä syksynä viljaa tuoresäilötään paljon, sillä kuivurikapasiteetti on täysimääräisesti käytössä. Perinteinen murskevilja (kosteus 35‒45 %) onnistuu hyvin AIV-tuotteilla, sillä ilmatiiviys saavutetaan kostealla viljalla helposti. Käymisen rajoittuminen ja maittavuutta haittaavan etikkahappokäymisen esto ovat tällä kosteusalueella tärkeitä tekijöitä viljan laadun kannalta.

Vilja on jo ainakin Etelä-Suomessa monin paikoin täystuleentunutta. Kun tällaista viljaa puidaan, ollaan sateisista säistä huolimatta usein säilömässä viljaa, joka on kuivempaa kuin murskeviljan optimikosteus (35‒45 %). Kun murskeviljan kosteus on 20‒30 %, ollaan erityisen haasteellisella kosteusalueella. Ilma pystyy etenemään viljassa helpommin ja kuitenkin kosteus riittää homeille. Suosittelemme AIV Ässää tai Propcorn-tuotteita kuivahkolle (kosteus alle 30 %) murskeviljalle, koska tällaisessa viljassa korostuu hiivojen ja homeiden kasvun esto. Tuotteet toimivat läpi säilöntäprosessin ja ne jopa stabiloivat seosrehua, johon kyseinen vilja käytetään.

Tuoreen viljan kauppa on johtanut tilanteisiin, joissa viljakuormat saattavat joutua odottamaan murskausta yli vuorokauden ja lämmetä jo ennen säilöntää. Tämän seurauksena hiivojen ja homeiden määrät voivat olla miljoonaluokkaa viljagrammaa kohti jo ennen murskesäilöntää. Lämpeneminen kuluttaa energiaa, ja suuret hiiva- ja homemäärät voivat heijastua vielä siilon avaamisen jälkeen lämpenemisherkkyytenä. Jos tähän työvaiheeseen tarvitaan lisää peliaikaa, on hyvä muistaa, että vaihe vastaa kokojyväsäilöntää, johon käytetään Propcorn-tuotteita. Propcorn-säilöntäaineen annostelu viljaan (esimerkiksi puimurin purkuputkessa) hidastaa hiivojen ja homeiden kasvua viljassa ennen murskausta ja näin myös lämpenemisprosessia. Tämän lisäksi on hyvä lisätä AIV-tuotetta murskausvaiheessa viljan kosteuden mukaisesti.

Murskesäilöntä on monipuolinen menetelmä, jossa onnistuminen on ilmatiiviyden, oikean säilöntäaineen ja annostelun summa!

Lisää ohjeita viljansäilöntään

Kommentit

Samankaltaista sisältöä