Olet täällä

Jyväsäilöntä

Polttoöljyn hinta on ollut viime vuosina jatkuvassa nousussa ja samassa tahdissa on kohonnut viljan kuivauskustannus. Viljan happosäilöntä tarjoaa kustannustehokkaan tavan säilöä kotieläinten tarvitsema rehuvilja. Säilöntätavalla päästään vähemmällä viljan käsittelyllä kiireiseen puintiaikaan ja voidaan hyödyntää mahdollisia halvempia varastopaikkoja. Happosäilönnässä viljaa ei tarvitse kuivata, vaan siihen lisätään Propcorn Plussaa tai Propcorn NC:tä puintikosteana. Kokonaisina jyvinä säilöttävä vilja pyritään puimaan alle 25 prosentin kosteudessa. Happo lisätään viljaan siirrettäessä sitä kärryistä varastoon. Lisättävän säilöntäaineen määrä riippuu viljan kosteudesta.

Happosäilötyn viljan varastointipaikan tulee olla kuiva – suojassa vedeltä ja lumelta. Vilja voidaan säilöä siilossa tai lattialla. Lattian tulee olla ehjä ja mieluiten betonia. Betonin ja vilja eristetään toisistaan muovikalvolla, jottei betonista liukeneva kalkki heikennä säilöntäaineen tehoa.

Tuoresäilöttyä viljaa – murskeena tai kokonaisena hapotettua – syötettäessä tulee muistaa E-vitamiinilisäys eläinten ruokintaan.

Samankaltaista sisältöä