Olet täällä

Raisioagrolta uusi työkalu kasvihuonekaasujen vähentämiseksi

Raisioagro on kehittänyt ureaindeksi-nimisen työkalun, jonka avulla lehmien ruokintaa voidaan suunnitella entistä ympäristöystävällisemmäksi ja taloudellisemmaksi. Ureaindeksi kertoo, onko rehuissa sopiva määrä oikeantyyppistä valkuaista. Jos rehu sisältää liikaa valkuaista, lehmän virtsan mukana vapautuvat typpipäästöt lisääntyvät. Työkalun avulla arvokas valkuaisrehu tulee hyödynnettyä tarkemmin eikä sitä syötetä lehmille ylen määrin.

Jos lehmä saa rehussaan liikaa valkuaista, kasvihuonekaasut lisääntyvät. Liika valkuainen poistuu lehmän elimistöstä virtsan mukana, mikä lisää typen vapautumista ympäristöön ammoniakin haihtuessa navetoista, lantaloista ja pelloilta. Nitraattia voi huuhtoutua myös pohjavesiin.

Valkuaisen yliruokinta rasittaa myös lehmän elimistöä ja kuluttaa energiavarastoja, sillä ylimääräisen typen muuttaminen virtsa-aineeksi eli ureaksi vaatii energiaa. Ruokinnan tavoitteena onkin saada valkuaisen saanti vastaamaan eläimen tarvetta.

– Lehmän tasapainoinen ruokinta varmistaa hyvän tuotoksen ja terveyden sekä pienentää ympäristövaikutuksia. Ruokinnansuunnittelun apuna voidaan käyttää uutta työkalua eli ureaindeksiä, joka kertoo, onko rehuissa sopiva määrä oikeantyyppistä valkuaista. Indeksin laskenta perustuu maitotuotokseen ja maidon valkuaispitoisuuteen, Raisioagro Oy:n kehityspäällikkö Merja Holma kertoo.

Indeksin avulla nähdään, mikä on kullakin maitotuotostasolla ja maidon valkuaispitoisuudella sopiva annos rehuvalkuaista, jotta typen ja aminohappojen saanti riittää ylläpitämään maidon tuotantoa. Indeksin avulla nähdään myös nopeasti, jos rehuvalkuaisen hyväksikäyttö huonontuu.

Ureaindeksin mukaisia täydennysrehuja

Raisioagro on monipuolistanut valkuaisrehuvalikoimaansa siten, että erilaisille ureaindekseille löytyy energia-valkuaissuhteen osalta sekä valkuaisen laadun osalta sopiva täydennysrehu.

– Jos ureaindeksin mukaan typpeä muodostuu liian vähän, ruokinnassa voi käyttää tiivistettä, jossa on rypsin ohella pieni määrä helposti pilkkoutuvaa valkuaista pötsin pieneliöitä varten. Jos pötsin mikrobit eivät saa tarpeeksi valkuaista, karkearehun kuidun sulavuus huononee. Tiivisteeseen voidaan tällöin lisätä jopa pieni määrä ureaa, Holma kertoo.

Indeksin osoittaessa typen hyväksikäytön alenevan, kannattaa valkuaisen ja energian suhdetta tarkentaa ruokinnassa ja valita ruokintaan hyvälaatuista rouhevalkuaista riittävän aminohapposaannin varmistamiseksi.

- Jos pötsin pieneliöt eivät saa tarpeeksi typpeä, voidaan valita esim Opti 40. Jos taas indeksi osoittaa typen hyväksikäytön alentuvan, kannattaa valita esimerkiksi Amino-Maituri 30 tai Benemilk Protein, neuvoo kehityspäällikkö Merja Holma.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä