Olet täällä

Metsäsektorilla positiivisia näkymiä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan tänä vuonna metsäsektorin toimintaa vauhdittaa kotimaan investoinnit ja maailmantalouden kasvu. Kuluvana vuonna voi tulla myös ennätysmäärä markkinahakkuita sahatavaran, sellun ja kartongin viennin hyvän vedon ansiosta.

Suomen metsäteollisuustuotteiden vientiä tukee Euroalueen talouskasvun jatkuminen sekä Kiinan talouskasvun painottuminen yksityiseen kulutukseen. Kiinan kysyntä lisää erityisesti kuusisahatavaran vientiä, mutta myös mäntysahatavaran vientiä. Suomen sahatavaran tuotannon ennakoidaan nousevan viime vuodesta miljoona kuutiometriä. Tuotanto nousee siis 12,4 miljoonaan ja vienti 9,3 miljoonaan kuutiometriin. Kysynnän kasvu nostaa hieman viennin keskihintaa. Erityisesti Kiinan kasvaneen kysynnän odotetaan luovan hinnoille nousupaineita, vaikkakin maltillisia. Vanerin viennin keskihinta näyttää jäävän hieman viimevuotista alhaisemmaksi.

Kotimaan kasvaneen kysynnän ennakoidaan kasvattavan havutukki- ja kuitupuiden vuotuisia kantohintoja 2-3 prosenttia. Markkinahakkuiden ennakoidaan nousevan 63,3 miljoonaan kuutiometriin kun taas puun tuonnin arvioidaan vähenevän hieman viime vuodesta. Metsähakkeen käytön odotetaan pysyvän viimevuotisella tasolla eli 8,1 miljoonassa kuutiometrissä.

 

Lisätietoja: Metsäsektorin suhdannetiedote 2017 (pdf)

 

Lähde: Luonnonvarakeskus, Luke

Kommentit

Samankaltaista sisältöä