Olet täällä

Paperin kysynnän romahtaessa kartongista tulee metsäteollisuuden tärkein vientituote

Suomen metsäteollisuuden rakenne on kokemassa merkittävän muutoksen, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Paperin kysyntä ja vienti laskevat edelleen, mutta kartonki ja sellu kannattelevat kemiallista metsäteollisuutta. Kartonki onkin nousemassa metsäteollisuuden tärkeimmäksi vientituotteeksi. Koronatilanteen vuoksi ennusteeseen liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

”Paino- ja kirjoituspaperien kapasiteettia on suljettu ja lisää tullaan sulkemaan. Tällä tavoin suomalainen teollisuus sopeutuu globaalin kulutuksen muutokseen, jossa kartonkien ja esimerkiksi pehmopapereiden merkitys korostuu”, tiivistää Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäekonomisti Marjo Maidell.

Eri teollisuudenaloilla ja tuotteissa näkymät ovat lähiaikoina hyvin vaihtelevia. Kaikkiaan tänä vuonna Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo laskee 16 prosenttia edellisvuodesta PTT:n ennusteessa seurattujen tuotteiden osalta.

Suomen kilpailuasemaa heikentää korkeana säilynyt tuhopuun määrä erityisesti Keski-Euroopassa ja Ruotsissa, ja euron vahvistuminen dollariin nähden vasten rasittaa jonkin verran selluteollisuutta. Toisaalta Ruotsin kruunun vahvistuminen tasoittaa mekaanisen metsäteollisuuden kilpailutilannetta.

Paperin vientimäärä laskee 25 prosenttia

Euroopan graafisten papereiden kysyntä on kokenut selvän tiputuksen, kun koronarajoitukset lisäsivät etätyötä sekä verkkouutisten lukemista ja koulut suljettiin. Epidemian kiihtyminen syksyllä heikentää kulutuksen palautumista. Paperin vientimäärä laskeekin peräti 25 prosenttia tänä vuonna.

Ensi vuonna sekä vientimäärän että -hinnan lasku hidastuu, kun sekä Suomessa että muualla Euroopassa suljetaan paperikoneita ja ylikapasiteettia poistuu. Paperin näkymiin vaikuttaa ennen muuta EU-maiden talouksien elpymisen vauhti.

Sellun vienti Kiinaan kasvussa, muualle vetää parhaiten kartonki

Kartonkiin korona on vaikuttanut vaihtelevasti. Elintarvikepakkausten kysyntä on kasvanut ja ns. ylellisyystuotteiden pakkausten kysyntä laskenut. Suomen tuotantoa ylläpitää hygieniavaatimuksiltaan tiukoissa elintarvike- ja lääkepakkauksissa tarvittavan kartongin kysyntä, ja kartonginviennissä tilanne onkin ollut hyvä.

Sellua vietiin Suomesta vuonna 2019 ennätykselliset 4,5 miljoonaa tonnia. Sellun kysyntää on nyt kasvattanut pehmopaperien ja kartongin kysynnän kasvu, toisaalta vähentänyt graafisten paperien lasku. Vientimäärä jääkin viime vuodesta vain vähän, mutta hinta putoaa selvästi alemmaksi.

Suomessa ensikuidusta valmistettavan sellun kysyntää vahvistaa jatkossa etenkin Kiina. Sen talouskasvu on palautumassa, ja maa on kieltämässä kierrätyskuitua sisältävän jätteen tuonnin tämän vuoden lopussa. Tämä vaikuttaa suomalaisen sellun ensi vuoden vientinäkymiin positiivisesti.

Rakentamisen hiipumisella iso vaikutus sahatavaran vientimääriin

Sahatavaran ja vanerin kysyntä ja vienti ovat toipumassa, mutta koronan vuoksi sahatavaran vientimäärä laskee tänä vuonna selvästi. Tauti on hiljentänyt rakentamista kaikissa tärkeissä vientimaissa. Vienti palautuu osittain ensi vuoden aikana, mutta sitä hidastaa edelleen tuhopuun korkea määrä markkinoilla ja öljyn alhainen hinta.

”Eräs koronan vaikutus on ollut, että sahatavaran kulutus kotimaassa on kasvanut. Tämä johtuu vilkastuneesta tee-se-itse-rakentamisesta ja remontoinnista”, sanoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäekonomisti Matti Valonen.

 

Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT

Kommentit

Samankaltaista sisältöä