Olet täällä

Kemera-rahoitushakemusten ja -toteutusilmoitusten käsittely on loppuvuoden 2019 aikana normaalia hitaampaa

Kemera-rahoitushakemusten ja -toteutusilmoitusten käsittely on loppuvuoden 2019 aikana normaalia hitaampaa, Metsäkeskus tiedottaa. Rahoitushakemusten ja toteutusilmoitusten käsittely kestää keskimäärin 4–6 viikkoa siitä, kun ne ovat saapuneet Metsäkeskukseen. Metsätie- ja suometsän hoitohankkeiden käsittelyajat ovat noin 6 viikkoa, taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoitusten noin 4 viikkoa. Käsittely tapahtuu saapumisjärjestyksessä.

Metsäkeskuksessa käsitellään vuosittain noin 70 000 rahoitushakemusta ja toteutusilmoitusta, joista noin 40 000 kappaletta on sähköisesti saapuneita taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon rahoitushakemuksia ja toteutusilmoituksia.

Vuoden 2019 aikana käsittelyjärjestykseen vaikuttaa poikkeuksellisesti se, että kumotun kestävän metsätalouden rahoituslain (ns. vanha laki) voimassaolo päättyy 31.12.2019. Näihin hankkeisiin liittyvät tukimaksut on maksettava kuluvan vuoden loppuun mennessä, joten käsittely tapahtuu ennen muita hankkeita. Tämä on erityisesti hidastanut tallennusta vaativien postin tai sähköpostin välityksellä saapuvien taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon rahoitushakemusten käsittelyaikaa, joka on loppuvuoden aikana noin 2–3 kuukautta. 

Sähköisesti saapuneissa hakemuksissa käsittelyaika on hieman normaalia neljää viikkoa pidempi. Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon rahoitushakemuksen voi tehdä sähköisesti Metsäkeskuksen Metsään.fi-metsänomistajapalvelussa tai -toimijapalvelussa. Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon työt voi aloittaa heti, kun hakemus on saapunut Metsäkeskukseen.

Rahoitushakemukset ja toteutusilmoitukset eivät saavu tasaisena virtana Metsäkeskukseen läpi vuoden. Erityisesti toteutusilmoitusten saapuminen painottuu voimakkaasti loppuvuoteen. Vuosina 2016–2018 keskimäärin noin 55 % kunkin vuoden käytetystä Kemera-tuesta on maksettu syys-joulukuun aikana.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä