Olet täällä

Maatilojen lukumäärä vähenee, mutta käytössä oleva maatalousmaa ei

Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin ennakkotietojen mukaan Suomessa on 44 700 maatalous- ja puutarhayritystä vuonna 2021. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärän väheneminen jatkui edellisvuosien tahtiin, nyt vähennystä vuoteen 2020 verrattuna oli reilut 900 tilaa.

Maatalousmaan käyttö ennallaan, vuokrapeltojen määrä kasvussa

Maatalous- ja puutarhayritysten käytössä on 2,3 miljoonaa hehtaaria peltoa, josta vuokrapeltoa oli 850 000 hehtaaria. Vuokratun pellon määrä kasvoi vajaalla 77 000 hehtaarilla.

Kymmenessä vuodessa tilojen keskimääräinen pinta-ala on kasvanut 41 hehtaarista 51 hehtaariin. Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla keskiala oli yli 60 hehtaaria.

"Tähän asti maatalousmaa on löytänyt käyttäjänsä ja lopettaneiden tilojen pellot on joko vuokrattu tai myyty toisille maatiloille. Toinen asia on sitten se, miten pelloille tulee jatkossa käymään.", Luonnonvarakeskuksen (Luke) yliaktuaari Anna-Kaisa Jaakkonen sanoo.

Käytössä olevasta maatalousmaasta on tällä hetkellä nurmikasvituotannossa tai kesannoituna 40 prosenttia. Kotieläintuotannon vähentyessä vapautuu nurmikasvialaa muuhun käyttöön, mutta mitä tällä alalla jatkossa viljellään, se nähdään vasta lähivuosina, jatkaa Jaakkonen.

Yhä useampi tila yhtiöittää toimintansa

Vaikka valtaosa eli 38 000 suomen maa- ja puutarhatiloista on perheviljelmiä, on osakeyhtiöiden määrä ollut kasvussa. Tänä vuonna osayhtiömuotoisia tiloja oli reilut 1 200 tilaa eli vajaa kolme prosenttia kaikista tiloista. Sen sijaan maatalousyhtymien määrä väheni alle 4 000 tilaan.

Tiloista kasvinviljely oli tuotantosuuntana 70 prosentilla ja kotieläintalous 22 prosentilla. Loput tilat ovat sekatiloja, joilla ei ole yhtä selkeää päätuotantosuuntaa.

Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin tilalukumäärätiedot perustuvat valtaosin Ruokaviraston eläinrekistereihin ja tukihakemusten yhteydessä kerättyihin tietoihin. Tarkemmat tiedot ja tilastoon liittyvät taulukot löytyvät Luken Tilastopalvelusta

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke) (Uutinen kokonaisuudessaan täällä.)

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä