Olet täällä

Kasvihuonetuen hakuaikaa 1.3. saakka

Kasvihuoneyrittäjät voivat hakea kasvihuonetukea 1.3.2019 asti Vipu-palvelussa, Ruokavirasto tiedottaa.

Viime vuoden tukihaun perusteena olleet kasvihuoneet perustietoineen ovat hakijan apuna sähköisessä asioinnissa. Jos huoneiden perustietoihin ei ole tullut muutoksia, Vipussa tarvitsee syöttää vain kasvien vuoden 2019 viljelytiedot.  

Jos kasvihuoneyrittäjä ei ole aikaisemmin hakenut tukea Vipu-palvelussa, hänen tulee täyttää ja palauttaa kuntaan lomake 456. Näin varmistetaan, että hakijan tiedot ja asiointioikeudet ovat kunnossa.

Tarvittaessa tukea voi hakea myös lomakkeella 109, joka on saatavilla Ruokaviraston verkkosivuilta. Lomake on toimitettava tukea käsittelevään ELY-keskukseen.

Muutos tillin ja persiljan tukikelpoisuuteen

Tillin ja persiljan viljely suorakylvönä maapohjaan oikeuttaa tästä vuodesta lähtien pääsääntöisesti vain lyhyen kauden tukeen. Tukiehtoihin on tullut lisäksi tarkennus viljelykäyttöön: kasvihuoneessa on oltava koko viljelykauden ajan sekä ajankohtaan että viljeltävään kasviin nähden tavanomainen viljelylämpötila.

Tuenhakijaa ja kasvihuoneiden teknisiä vaatimuksia koskevat ehdot ovat ennallaan. Viljelymuutoksista on ilmoitettava viipymättä tukea käsittelevälle viranomaiselle. Ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta on ilmoitettava kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa.

Ennakko maksuun huhtikuussa

Kasvihuonetuen ennakko maksetaan arviolta huhtikuun lopulla ja loppuosa lokakuussa. Tukitaso on AB-tukialueilla ja C-tukialueella erisuuruinen.

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä