Olet täällä

EU:hun odotetaan suurta kaurasatoa - Suomen kauravienti vaikeutunee

Ranskalainen analyytikkofirma Strategie Grains ennustaa EU:n vuoden 2020 kaurasadon olevan 8,5 milj. tonnia. Se on yli 0,5 milj. tn suurempi kuin vuoden 2019 sato. Ison-Britannian kauran tuotantomäärän ennustetaan nousevan uuteen ennätykseen, 1,15 milj. tonniin.

Sekä kauran elintarvike- että rehukäytön ennustetaan kasvavan jälleen tulevalla kaudella. Elintarvikekäyttöön viljeltävän kauran käyttömäärä tulisi olemaan 1,5 milj. tonnia ja rehukäyttöön n. 6,0 milj. tonnia. Kasvua elintarvikekäytön osalta ennustetaan olevan n. 50 000 tn verrattuna kuluvaan kauteen.

EU:n sisäisen kauran liikkumisen ennustetaan pienenevän tulevalla kaudella. Tämä johtuu etenkin Espanjan, Saksan ja Benelux-maiden alhaisemmista tuontitarpeista. Tämä tullee pienentämään Suomen, Latvian ja Ison-Britannian kauran vientimahdollisuuksia. 

EU:n ulkopuolelle tapahtuvan kauran viennin ennustetaan pysyvän tulevalla kaudella kuluneen kauden lukemissa n. 220 000 tn tasolla. Tästä n. 90 000 tn vietäisiin Yhdysvaltoihin, 60 000 tn Sveitsiin, 30 000 tn Norjaan ja 30 000 tn Etelä-Afrikkaan.

Kaudella 2020/21 kauran loppuvarastojen ennustetaan EU:ssa kasvavan n. 1,3 milj. tonniin. Varastot kasvaisivat etenkin Isossa-Britanniassa (150 000 tn), mutta varastojen kasvu olisi ennusteiden mukaan huomattavaa myös Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa (kussakin näistä maista lisäystä 60 000 tn).

(Iso-Britannia on mukana EU:n ennusteissa 31.12.2020 asti.)

 
Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Kommentit

Samankaltaista sisältöä