Olet täällä

Lehmien kesäruokinta vaatii tarkkuutta

Lehmien märehtiminen vähenee ja maitotuotos laskee, kun lämpötila nousee. Maidontuotannon kannattavuus huonontuu lomalaisten nauttiessa helteestä. Kesän aikana on myös tyypillistä maidon solujen nousu ja pitoisuuksien lasku. Panostus viilennykseen ja hellestressiä ehkäisevään ruokintaan näkyy myönteisesti kesän maitotilissä.

Lehmä viihtyy parhaiten, kun lämpötila on alle 18 astetta. Tyypillisesti hellestressin ensioireet on havaittavissa 22 asteen lämpötilassa, mutta huippulehmä kärsii jo lämpötilan noustessa yli 20 asteen, koska se joutuu poistamaan elimistöstään suuremman määrän aineenvaihdunnassa syntynyttä lämpöä.

Rehujen sulatus tuottaa lämpöä

Lehmä tuottaa lämpöä rehua sulattaessaan. Kun tuotos ja rehun syönti lisääntyvät, kasvaa myös lehmän sisäinen lämmöntuotto. Lämpötilan nousu näkyy nopeasti maitomäärissä. Keskimaito voi helposti alentua 4-5 kg, jopa enemmänkin korkeatuottoisella lehmällä.

Lämpöstressi lisää utaretulehduksia ja heikentää hedelmällisyyttä. Kuumuudesta kärsivän lehmän hengitys kiihtyy ja se huohottaa. Ruokahalu on huono. Lehmä seisoo pidempiä aikoja, jolloin myös sorkkiin kohdistuu enemmän painetta, mikä voi aiheuttaa anturahaavaumaa ja vertymiä sorkissa. Märehtiminen ja syljen eritys vähenee, jolloin pötsi happamoituu ja maidon pitoisuudet alenevat.  

Vahvemmat rehut syönnin vähentyessä

Nykylehmä vaatii entistä energia- ja valkuaispitoisemmat rehut kesällä syönnin vähentyessä. Suojatut rasvahapot ovat hyvä energian lähde kesällä. Appeeseen saadaan lisäenergiaa esimerkiksi Benemilk Boosterista, joka myös estää maidon pitoisuuksien alentumisen ja solujen nousua. Karkearehut tuottavat enemmän lämpöä kuin väkirehut, joiden sulavuus on parempi. Rehuannoksen pitäisi kuitenkin sisältää riittävästi karkearehun kuitua, jotta pötsin toiminta varmistuu.

Magnesiumin sekä erityisesti natriumin ja kaliumin tarve kasvaa, sillä lämpimässä säässä näitä poistuu kehosta enemmän. Pötsiä neutraloiva sooda estää hapanpötsin riskiä, lisäksi siitä saadaan natriumia. Hellekelin natriumin tarve  on jopa 0,45 prosenttia, magnesiumin 0,35 % ja kaliumin 1,5 % rehuannoksen kuiva-aineesta. Soodaa ja elävää hiivaa voidaan lisätä ruokintaan Pötsi-Mellin muodossa 150 grammaa.

Yöksi rehua tarjolle, vettä kuluu enemmän

Rehua kannattaa jakaa enemmän illalla, sillä syöntihalukkuus on suurin yön viileinä tunteina. 60-70 % appeesta tullisi jakaa yöksi. Rehun lämpeneminen vähenee, jos ape tehdään kahdesti päivässä. Safesil tai happo estävät appeen lämpenemistä. Märkien komponenttien käyttöä on syytä varoa kesällä, koska ne lisäävät lämpenemistä. Liian kuiva ape lisää puolestaan lajittumisen riskiä. Pöydän puhdistukseen kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti kesällä.

Lehmä juo enemmän, joten veden saanti tulee varmistaa. Korkeatuottoinen lehmä tarvitsee vettä jopa yli 200 litraa päivässä, kun lämpötila on hellelukemissa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että vettä kuluu 3-4 litraa maitokiloa kohden. Vesipisteiden määrää kannattaa tarvittaessa lisätä ja puhdistaa juoma-altaat useammin.

Tuuletusta ja ilmanvaihtoa on hyvä lisätä maksimoimalla luonnollinen ilmanvaihto pitämällä luukut auki. Tuulettimia voidaan asentaa navettaan erityisesti lypsyaseman kokoomatilaan sekä ruokintapöydän ääreen. Lehmät viihtyvät kauemmin makuulla, jos makuualueella on tuulettimet.

Benemilk Green kesärehut

Raisioagron täysrehu Benemilk Green ja puolitiiviste Benemilk Amino Green on suunniteltu erityisesti lehmien kesäruokintaan. Ne pitävät yllä tasaista maidontuotantoa ja korkeampia pitoisuuksia myös kesällä verrattuna tavallisiin rehuihin. Rehujen energia hillitsee solujen nousua ja helpottaa lämpöstressiä. Rehut sopivat sekä osittaiseen laidunnukseen että navettaruokintaan. Lue lisää

Lämpöstressin oireet lehmällä

Kommentit

Samankaltaista sisältöä