Olet täällä

Maidon rasvapitoisuuden arvo nousee

Maidon hinnoittelu uudistuu korkeita pitoisuuksia suosivaksi. Erityisesti maidon rasvan arvo suhteessa valkuaiseen on kohonnut useissa maissa viime kuukausina. Suomessa Valio on ilmoittanut nostavansa rasvan arvoa ensi vuoden alussa. Rasvakymmenyksen hinta on nyt 0,25 senttiä, ensi vuoden alusta alkaen se on 0,39 senttiä. Maidon perushinnan laskusta huolimatta tila voi erityisesti rasvapitoisuuteen panostamalla tienata enemmän kuin tällä hetkellä. Korkeampiin pitoisuuksiin pystytään vaikuttamaan rehuilla ja ruokintakäytännöillä.

 

Maitorasvan kysyntä on kasvanut. Maidon hinnoittelu on siksi muuttunut monissa maissa rasvapitoisuutta suosivaksi. Suomessa rasvan arvon suhde valkuaiseen on nyt 0,35. Ruotsissa vastaava on jo 0,9. Yhdysvalloissa se on peräti yli 1 eli siellä rasvakymmenyksestä maksetaan nyt enemmän kuin valkuaisesta. Meilläkin suhde nousee ensi vuoden alussa noin 0,6:een, kun rasvakymmenyksen hinta kohoaa 0,39 senttiin. Tuottaja voi rasvapitoisuuteen panostamalla kohottaa maitotiliään.

 

– Hyvillä pitoisuuksilla voidaan kompensoida perushinnan laskua jo nyt. Jatkossa korkeat pitoisuudet parantavat entistä selkeämmin taloudellista tuottavuutta. Esimerkiksi 120 lehmän ja kahden lypsyrobotin tilan on oikeanlaisilla rehuilla ja oikeaoppisilla ruokintakäytännöillä mahdollista kasvattaa vuosittaista  maitotiliä jopa yli 100 000 euroa, Raisioagron kehityspäällikkö Merja Holma kertoo.

 

Eurokorjatun maidon vertailu on taloudellisesti oikea tapa

 

Maidon hinnasta suuri osa muodostuu valkuaisesta ja rasvasta. Ruokinnan oikealla optimoinnilla ja uusilla €KM®-rehuilla voidaan kohottaa maidon rasvaa ja valkuaista sekä eurokorjattua maitotuotosta. Eurokorjattu maitotuotos eli €KM® on Raisioagron kehittämä selkeä mittari, joka kuvaa yhdellä tunnusluvulla pitoisuuksien todelliseen taloudelliseen arvoon suhteutettua maitomäärää. €KM® helpottaa vertaamaan eri lehmien, eri tilojen sekä eri ruokintojen todellista kannattavuutta. Jos keskimaitoa verrataan vanhanaikaisesti rehukustannuksiin, saatetaan ajautua taloudellisesti väärille jäljille.

 

– Maitorasvasta on ollut puutetta sekä Euroopassa että Amerikoissa. Tämä on pitänyt voin markkinahinnan pitkään hyvällä tasolla. Maitojauheen hinta sen sijaan on pohjalukemissa, koska interventiovarasto on täynnä maitojauhetta. Maidon perushinta on talven aikana laskenut useissa Euroopan maissa. Nyt on onneksi nähty jo pientä nousuakin, Holma sanoo.

 

Maidonmuodostusta voidaan säädellä rehuvalinnoilla

 

Maidon pitoisuuksiin – kuten rasvaisuuteen – voi vaikuttaa ruokinnalla. Väkirehumäärän lisääminen nostaa valkuaispitoisuutta, mutta alentaa yleensä rasvaa, ellei väkirehussa ole sitä lisääviä komponentteja. Väkirehumäärää lisättäessä riskinä on liiallinen helppoliukoisten hiilihydraattien saanti, joka happamoittaa pötsiä. Erittäin alhainen maidon rasvapitoisuus on yleensä merkki happamasta pötsistä etenkin, jos ruokinta sisältää öljymäistä rasvaa. Raisioagron Pötsi-Mellin natriumvetykarbonaatti ja elävä hiiva vähentävät pötsin happokuormaa etenkin runsaalla viljaruokinnalla. Pötsi-Mellin avulla maidon rasvapitoisuus pysyy tasaisempana.

 

– Myös säilörehun sulavuus vaikuttaa tuotokseen ja maidon koostumukseen. Nuorena korjattu säilörehu sisältää enemmän energiaa, joten sillä on myönteinen vaikutus. Säilörehun käymislaadulla on myös vaikutus maidon koostumukseen. Säilörehun korkea syönti-indeksi antaa perustan runsaalle tuotokselle ja hyville pitoisuuksille. Palkokasvisäilörehuilla on yleensä myönteinen vaikutus tuotokseen ja valkuaispitoisuuteen, mutta niillä rasvapitoisuus laskee.

 

Kokonaisenergian lisäksi energian koostumus vaikuttaa maidon muodostukseen. Lehmän tärkein energianlähde on glukoosi, jota saadaan muun muassa pötsin tuottamasta propionihaposta, propyleeniglykolista ja pötsin ohittavasta tärkkelyksestä. Maissi on erinomainen ohitustärkkelyksen lähde. Runsas öljymäisen rasvan määrä ruokinnassa alentaa maidon valkuais- ja rasvapitoisuutta. Rasvapitoisuus laskee etenkin, jos pötsin pH on matala.

 

– Maidonmuodostus maitorauhasessa on monimutkainen hormonien säätelemä prosessi, joka vaatii solutasolla runsaasti energiaa sekä sopivia lähtöaineita ja entsyymeitä. Maidon pääkomponentit laktoosi, valkuainen ja rasva syntetisoituvat utareen soluissa. Maitorasvan lyhyet ja keskipitkät rasvahapot valmistuvat maitorauhasessa, pitkäketjuiset rasvahapot saadaan ruoansulatuskanavan kautta rehuperäisesti, Holma toteaa.

 

Tuotosta lisäävät uudet rehut

 

Raisioagron uudet, pitoisuuksia nostavat €KM®-rehut sisältävät tuotteita Maituri-, Opti- sekä Benemilk-sarjasta. Tieteelliset kokeet Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa sekä Ranskassa osoittavat, että patentoidut Benemilk-rehut parantavat rehuhyötysuhdetta noin 10 prosenttia. Maidon rasvapitoisuuden kohoamisen vuoksi energiakorjattu maitotuotos kohoaa jopa yli 2 kg/pv.

 

Optisarjan uudistetut €KM®-tuotteet Opti 22 sekä Opti 25 kohottavat nimenomaisesti maidon rasvapitoisuutta, sillä ne sisältävät fraktioitua suojattua rasvaa. Opti €KM® -rehut sopivat erinomaisesti myös seosrehun komponentiksi. Hyvän maittavuuden ansiosta niitä käytetään yleisesti myös lypsyrobotilla houkutus- ja energiarehuna.

 

Maituri 14 000 -rehuissa yhdistyy tasapainoinen energia- ja aminohappokoostumus. Uusi Maiturisarja koostuu Maituri 14 000 -täysrehusta ja Amino-Maituri 14 000 -puolitiivisteestä sekä Robo-Maituri 14000 -robottirehusta. Lopputuloksena on entistäkin tehokkaampi ruokintakonsepti, jonka avulla nykylehmän geneettinen potentiaali saadaan näkyviin yhä useammalla tilalla.

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä