Olet täällä

Metsä Groupin tulos parani viime vuoteen nähden

Metsä Groupin liiketulos kohosi 14 milj. euroa viime vuoden vastaavaan vertailuajankohtaan nähden. Erityistä kohennusta tapahtui puuteollisuuden liikevoitossa. Parannus johtui pääosin puutuotteiden myyntihinnan lievästä noususta. Lisäksi Metsä Groupin liikevoiton parannukseen vaikuttivat havusellun korkeampi markkinahinta, taivekartongin ja valkopintaisen ensikuituvanerin toimitusmäärien nousu sekä tehostamisohjelmien toteuttaminen. Negatiivisesti liiketulokseen vaikuttivat puolestaan Joutsenon sellutehtaan normaalia pidempi vuosihuoltoseisokki ja Yhdysvaltain dollarin kurssin heikentyminen euroon nähden.

Suomessa puukauppa oli edelleen virkeää ja puuta tuli hyvin markkinoille. Puun hinnat ovat pysyneet vakaina. Metsä Forest ostikin kaikkia puutavaralajeja sekä pysty- että hankintakaupalla. Huonot korjuukelit alkutalvesta rajoittivat jonkin verran talviharvennusleimikoiden ostoa. Harvinaisen voimakasta kasvua oli metsänhoitopalveluiden myynnissä.  

Selluteollisuuden liiketulos puolestaan heikkeni hieman. Vuosihuoltoseisokit heikensivät tulosta, mutta sellun hinnan kohoaminen ja kemikaalihintojen lasku tasasivat heikennystä. Näin kuitenkin jäätiin sellun osalta huonompaan tulokseen kun vastaavasti viime vuonna.  

Metsä Group ilmoitti myös aikeistaan rakentaa biotuotetehdas Äänekoskelle. Tehtaan lopullinen investointipäätös tehdään vuoden 2015 alkupuoliskolla. Tehdas voisi aloittaa toimintansa vuonna 2017. Tehtaan tekninen ja biotuotekonseptin suunnittelu on aloitettu. Lisäksi ympäristölupa- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessi on aloitettu vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Lähiaikana ennustetaan puun ostojen jatkuvan edelleen koko maassa. Puutuoteteollisuuden myynnin odotetaan sitä vastoin jonkin verran vähenevän seuraavalla vuosineljänneksellä muun muassa rakennusteollisuuden hiljaiselon myötä. Mutta esimerkiksi koivuvanerin markkinatasapaino on hyvä. Sellun kysynnän odotetaan kasvavan edelleen maailmanlaajuisesti.  Liiketuloksen arvioidaankin ilman kertaluontoisia eriä pysyttelevän suurin piirtein samalla tasoilla kuin vuoden toisella vuosineljänneksellä. 

Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä